www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

9 november 2007

Prinsenbeek houdt twee kermissen

Foto G. Spijkers

door Ine Kleemans

Woensdag 7 november 2007 - PRINSENBEEK - Prinsenbeek houdt zijn voorjaarskermis. Hoewel de bevolking heeft aangegeven dat ze één kermis in het najaar voldoende vindt, is er volgens de gemeente Breda toch voldoende draagvlak voor twee kermissen, zo is de dorpsraad medegedeeld.

De gemeente meldde de dorpsraad verder hiermee gehoor te geven aan de wensen van kermisexploitanten, horeca en Oranjecomité, die de voorjaarkermis wel zouden willen behouden.

De dorpsraad is echter voor afschaffing van de voorjaarskermis en ziet liever een grotere najaarskermis met meer attracties. Navraag leert dat de Beekse horeca dit standpunt onderschrijft. Bovendien meldt deze dat de gemeente haar nooit heeft geraadpleegd.

De Dorpsraad Prinsenbeek verbaast zich over de beslissing van de gemeente. Voorzitter Gé Brogtrop voelt zich door de ambtenaren op het verkeerde been gezet.

Twee jaar terug kreeg de dorpsraad het verzoek om te onderzoeken of afschaffing van de voorjaarskermis mogelijk was, meldt hij. Dit zou passen in plannen van de gemeente Breda om tot één centrale kermis in Breda te komen. Een enquête wees uit dat de bewoners van Prinsenbeek alleen de traditionele najaarskermis voldoende vinden.

De voorjaarskermis is er ooit gekomen voor het werven van fondsen voor verenigingen en dit is al lang niet meer nodig. Ook de bezoekersaantallen vallen tegen.

Nu er kennelijk helemaal niets wordt gedaan met de uitkomst van de enquête, heeft de dorpsraad de gemeente om opheldering gevraagd. Zo is onduidelijk of de gemeente nu afstapt van het plan om in de toekomst te komen tot één kermis in Groot-Breda.

Evenmin is helder waarom de eerder door de dorpsraad voorgestelde verplaatsing van de kermis naar de Haagse Beemden niet mogelijk is. Verder voorziet Brogtrop komend voorjaar een enorm parkeerprobleem op de Markt als de kermis eind april tegelijk met de Oranjefeesten plaatsvindt. De gemeente Breda wil geen commentaar geven, tot de dorpsraad is geïnformeerd, zegt een woordvoerster.

Bron, overgenomen met officiële toestemming : BN/De Stem.

Terug