www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

10 november 2007

Vooruitblik kermis Tilburg 2008

Foto : Psycho op Tilburgse kermis 2007

Enkele wijzigingen na positieve evaluatie Tilburgse Kermis

Geen extremen, een goede spreiding van het publiek over de kermisdagen, een relaxte sfeer en voldoende publieke belangstelling, dat is de algemene indruk van de Tilburgse Kermis 2007. Het evenement is uitvoerig geëvalueerd met personen en instanties die betrokken zijn bij de totstandkoming en verloop van de kermis.

Paleisring en Pieter Vreedeplein : De herinrichting van de cityring biedt nieuwe uitdagingen voor de kermisopstelling op de Paleisring in 2008 en komende jaren. Janssen: "Door nieuwe opstelling van bomen en hagen passen veel diepe attracties niet meer op het parcours. Aan de zuidkant van de Paleisring zullen we dus kleinere attracties zien. Aan de noordkant van de Paleisring blijft de ruimte wel gehandhaafd. Daar kunnen we de komende jaren dus nog indrukwekkende attracties verwachten."

Wijzigingen in 2009 - De herinrichting van het Piusplein en de Heuvelring heeft vanaf de kermis in 2009 ook enkele gevolgen. Attracties die normaal gesproken aan de noordzijde van de Paleisring staan zouden kunnen verschuiven naar het Piusplein. Hierdoor kunnen op de Paleisring diepere attracties worden geplaatst, waardoor de aantrekkelijkheid op deze locatie toeneemt. "Je ziet door de werkzaamheden allerlei verschuivingen, maar die hoeven niet ten koste te gaan van de kermis. Variatie maakt de kermis spannend en jaarlijks vernieuwend, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Begin volgend jaar krijgen we bijvoorbeeld een prachtige locatie in de vorm van het Pieter Vreedeplein beschikbaar. We onderzoeken welke kansen dit plein de kermis kan bieden."

Ritprijzen - De Nostalgische Kermis op het Willemsplein kent al sinds 2002 een vaste lage ritprijs. Uit de evaluatie blijkt dat deze vaste prijs niet meer in verhouding staat tot de gemaakte kosten door de exploitant. Met het oog op de kwaliteit van de nostalgische kermis vindt de gemeente daarom een kleine verhoging van de vaste ritprijs voor de komende drie jaar gerechtvaardigd. De ticketprijs wordt van €0,60 naar €0,75 gezet.

Strafpuntensysteem - De kermisorganisatie voert dit jaar een strafpuntensysteem in voor exploitanten die zich niet houden aan de voorwaarden, zoals de betaling, sluitingstijden, geluidssterkte, plaatsen van pakwagens en dergelijke. Bij een bepaald aantal strafpunten kan een exploitant zich niet meer inschrijven voor de Tilburgse Kermis. Janssen: "We willen voorkomen dat alle exploitanten moeten lijden door het gedrag van een kleine groep die slordiger met de regels omgaat. Met een strafpuntensysteem kunnen we overtredingen individueel aanpakken zonder dat de goede ondernemers daar onder hoeven te lijden."

Eetzaken - Uit de evaluatie blijkt eveneens de behoefte aan betere horecazaken op het kermisparcours. Om dit te bereiken voert de gemeente een gesloten verpachtingsysteem in voor de categorie consumptieve zaken. Wethouder Janssen: "De laatste jaren zijn er in deze branche wat attracties geweest die eigenlijk geen staanplaats hadden mogen krijgen. Sommige zaken riepen vraagtekens op bij de wijze van presenteren en exploitatie. Dat is niet goed voor de uitstraling van de kermis en we willen het in 2008 voorkomen. Daarnaast willen we naar een meer evenwichtige spreiding van eettenten op het terrein. De gesloten verpachting is dan een prima oplossing: niet alleen de hoogte van de bieding, maar ook kwaliteit en uitstraling zijn dan bepalend voor een staanplaats."

De gesloten verpachting vindt plaats vóór de reguliere verpachting. Deze laatste vindt plaats op de derde maandag in januari.

Koningsplein en Besterdplein - Voorverpachting voor het Koningsplein en het Besterdplein blijkt succesvol. Afgelopen jaar zijn in de voorverpachting drie hoogwaardige attracties aangetrokken; Black Hole en Booster Maxx op het Besterdplein en de Psycho op het Koningsplein. Door plaatsing van dergelijke attracties krijgen de pleinen een grotere aantrekkingskracht voor het publiek. De voorverpachting van de kermis 2008 vindt plaats op donderdag 29 november aanstaande.

Bron, overgenomen met officiële toestemming : Gemeente Tilburg.

Terug