www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

15 november 2007

Nieuwe aanpak Larense kermis voortgezet. Spectaculaire attractie voorverpacht.

14 nov.- Na een succesvolle start in 2007 zet de vernieuwing van de Larense kermis door in 2008. Tijdens een evaluatie in oktober reageerden de beide kermisbonden NKB en BOVAK, de politie, brandweer en gemeentewerken positief op de vernieuwingen in Laren.

De kermisbonden vonden dat Laren een voorbeeld was voor andere gemeenten, waar enthousiasme en deskundigheid hebben geleid tot een voor alle partijen geslaagd evenement. Suggesties werden gedaan voor een aantal verbeteringen, onder andere met betrekking tot tijdelijke bewegwijzering en de afzetting van het terrein. Volgens wethouder Leo Janssen heeft het kermisteam Laren, bestaande uit Karel Loeff, Peter Kitzen en Albert Crans een zeer geslaagd evenement neergezet dat alles in zich heeft om uit te groeien tot de regiokermis die Laren eens was. In 2008 wordt daarom opnieuw gestreefd naar verrassing, kwaliteit en publieksvriendelijke deelnameprijzen. Het kermisteam is met de samenstelling van de editie 2008 daarop volop aan de slag gegaan. Blijvers en nieuwkomers. Kermisexploitanten die in 2007 een plaats hadden ingenomen en die goed zijn bevallen konden van de zomer schriftelijk hun belangstelling kenbaar maken voor de kermis 2008. Dertien exploitanten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij komen ook in 2008 de Larense kermis met hun zaken bezoeken. Onder de verschillende attracties bevinden zich het ijscafé, de nougatkraam en de snelle future dance. Ook de Larense kindercarroussel van Gerard en Marja Distelblom zal komend weer acte de présence geven. Op initiatief van het kermisteam is wederom één spectaculaire attractie voorverpacht. In 2008 zal de No Limit XXL met zijn 50 meter hoge mast ver boven de bomen rondzwieren. Deze attractie, gebouwd in het Friese Heerenveen, is de hoogte loopingcarrousel van Nederland. De reguliere verpachting van de Larense kermis vindt plaats op maandag 7 januari. Voor de kermisexploitanten breken daarmee spannende tijden aan. Kermismeester Peter Kitzen: ‘ik word nu al bijna dagelijks gebeld door kermisexploitanten die een plekje willen op onze kermis. Ze hebben allemaal gehoord van het succes van het afgelopen jaar.’ De definitieve samenstelling van de kermis is half januari bekend.

Bron, met dank aan dhr. Leo Janssen,: Larens Behoud.

Terug