www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

16 november 2007

Uitstel besluit over kermis op zondag.

HARDERWIJK - Een besluit over een eventuele openstelling van de kermis op zondag wordt in Harderwijk pas definitief genomen na de vaststelling van het evenementenbeleid. De exploitant van de kermis (Bakker & Cloo) vraagt de gemeente al jaren toestemming op zondag open te mogen zijn.

Met name gaat het dan om de kermis aan de Strandboulevard.

Hierover is al eens gesproken binnen de commissie algemeen beleid. De meerderheid was tegen een proef. Burgemeester John Berends besloot vervolgens de zondagopenstelling niet toe te staan.

Bij het evenementenbeleid moet de gemeenteraad zich opnieuw uitspreken over een eventuele openstelling op zondag. Per locatie wordt dan bekeken welke belasting voor de omgeving in principe mogelijk is. Tot die tijd houdt de gemeente ook vast aan een eerdere afspraak dat de kermis ook niet open mag zijn op christelijk erkende feestdagen. Ook in de stille week voor Pasen wordt geen kermis toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders ziet op dit moment geen reden te tornen aan de locaties waar de twee kermissen in Harderwijk worden gehouden. Naast de boulevard blijft de Parkweg de locatie voor de zomerkermis.

Wel wordt vroegtijdig bezien waar de voorjaarskermis moet komen zodra de plannen voor het Waterfront verder gestalte krijgen.

Bakker & Cloo willen verder onderzoeken of er mogelijkheden bestaan jaarlijks een kleine kermis te houden in Hierden. De gemeente zelf heeft hierover nog geen standpunt ingenomen.

Bron, overgenomen met officiŽle toestemming : De Stentor.

Terug