www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

2 december 2007

Enquête kermissen Medemblik

Deze week ontvangen in totaal 3500 inwoners van Medemblik een enquête over de kermissen in Medemblik. Niet alleen de inwoners ontvangen een vragenlijst, ook alle kermisexploitanten worden benaderd. De resultaten van de enquête worden meegenomen met het nieuw op te stellen kermisbeleid van de gemeente Medemblik

Enquête - Deze enquête geeft de inwoners de mogelijkheid hun mening over de kermissen te geven. Ook kunnen zij items aandragen die de uitstraling van de kermissen kunnen verbeteren. De bedoeling is dat de toegezonden vragenlijst wordt ingevuld door een volwassen lid van het huishouden (minimaal zestien jaar). De gemeente Medemblik hecht veel belang aan de leefbaarheid in de gemeente. Door bewoners te betrekken bij de inrichting van hun woon- en leefomgeving kan met het nieuwe beleid zoveel mogelijk aansluiting gezocht worden bij de wensen.

Kosteloos retour - De ingevulde vragenlijst kan in de antwoordenvelop kosteloos worden teruggestuurd tot uiterlijk maandag 10 december 2007.

Vervolg - De enquête is anoniem en wordt verwerkt door het onderzoeksbureau I&O Research uit Hoorn. In januari 2008 wordt de rapportage van het onderzoek opgeleverd. Daarna gaat de gemeente aan de slag om een nieuw kermisbeleid te maken. De gemeente verwacht dat dit beleid in de tweede helft van 2008 klaar is.

Bron, overgenomen met officiële toestemming : Gemeente Medemblik

Terug