www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

21 december 2007

Opbouw TIlburgs kermis 2008

Meer rekening gehouden met overlast voor binnenstadbewoners Op donderdag 15 november heeft een gesprek plaatsgevonden met Wethouder Janssen, Bewonersbelangen Centrum-Zuid en Stichting Stadskern. Het gesprek ging over de start van de Tilburgse kermis 2008 en de onvrede onder de binnenstadsbewoners en winkeliers over het collegebesluit. Wethouder Janssen heeft de beweegredenen van het College in dit gesprek toegelicht. Hieronder worden de beweegredenen beschreven.

Afsluiten kermisterrein - Het streven is om op dinsdagavond na sluitingstijd van de winkels het kermisterrein af te sluiten voor al het verkeer. De binnenstad wordt vanaf dat moment "kermisklaar" gemaakt. De gemeente kan zo op tijd starten met het aangeven van de omleidingroutes en met het opruimen van het straatmeubilair. Voorheen werden deze werkzaamheden in de nacht van dinsdag op woensdag, voorafgaande aan de kermis, uitgevoerd. Dit zorgde vaak voor geluidoverlast.

Exploitanten mogen, op de gereserveerde plaatsen en waar het mogelijk is, op dinsdagavond hun wagens of containers neerzetten. De gemeente maakt richting exploitanten duidelijk dat zij de opbouwwerkzaamheden uiterlijk om 24.00 uur op dinsdagavond dienen te staken. Deze werkzaamheden kunnen weer worden opgepakt vanaf woensdagmorgen 07.00 uur. Ook de gemeentelijke diensten werken zoveel mogelijk volgens dit tijdschema.

De gemeente garandeert de binnenstadbewoners met deze maatregelen een rustige nacht.

Bron, overgenomen met officiŽle toestemming : Gemeente Tilburg

Terug