www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

29 december 2007

Enquête handhavingsbeleid kermis

10 december - 2007Onderzoek kermisbeleving in Veldhoven

In december ontvangen de direct omwonenden van de kermisterreinen van Zeelst, Veldhoven-dorp, Oerle, D’Ekker en Meerveldhoven een enquêteformulier van de gemeente. De gemeente wil weten hoe deze inwoners de kermis ervaren. Als er voldoende formulieren ingevuld retour komen, dan wordt de uitkomst van de enquête meegenomen in het overleg met de politie, horeca, brandweer en de gemeente waarin gesproken wordt over het nieuwe handhavingsbeleid kermis.

Leefbaarheid. Kermis: genieten of overlast?

De gemeente wil dat evenementen bijdragen aan de leefbaarheid. Sommige inwoners genieten van de kermis, terwijl anderen er mogelijk overlast van ondervinden. Om daar een evenwicht in te vinden wordt, in samenwerking met alle betrokken partijen (politie, horeca, brandweer en de gemeente Veldhoven), vastgesteld wat er wél en wat er niet mag bij de kermis. Dit komt dan te staan in de nota ‘Handhavingsbeleid kermissen’.

Bron van gezelligheid of…..

Een enquête die antwoord moet geven op vragen zoals:

Ervaren de inwoners van Veldhoven de kermis als een bron van gezelligheid of moeten er meer regels gesteld worden? Of moet de gemeente de kermis laten zoals het is en partijen vooral stimuleren om het nog gezelliger te maken?

Enquete opvragen bij gemeente

Ook inwoners die geen enquête in de brievenbus hebben ontvangen, kunnen de enquête invullen. Zij kunnen een formulier aanvragen bij het Meldpunt van de gemeente, tel. 040-25 84 444 of via email: gemeente@veldhoven.nl.

De enquêteformulieren moeten vóór 14 januari 2008 bij de gemeente binnen zijn!

Cult&Tumult en Kioskpop Het gaat nu nog alleen om de kermissen. De gemeente is ook van plan om beleid te maken voor andere evenementen. Daarom volgt een dergelijk onderzoek in de toekomst ook voor Cult&Tumult en Kioskpop.

Bron, overgenomen met officiële toestemming van Gemeente Veldhoven

Terug