www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

27 februari 2007

Hoornse wethouder tegen hogere BTW voor kermis

De Hoornse kermis-wethouder Van Weel heeft in een Open Brief aan de fractievoorzitters van de nieuwe landelijke coalitie aandacht gevraagd voor het fenomeen kermis. Voor de exploitanten dreigt een hogere BTW en Van Weel neemt het op voor deze cultuur-uiting: ”De nieuwe coalitie lijkt slechts met een economisch oog naar de kermis te kijken en gaat daarbij voorbij aan historie, cultuur en traditie. Opmerkelijk en jammer. Kennelijk zit de echte kermiskenner en –liefhebber buiten deze coalitie.”

Als alternatief om extra centjes binnen te halen noemt de CDA-wethouder de ”Verkoop gebouwen en gronden domeinen en defensie”. Of hierbij ook stilletjes aan het verkopen van het Oostereiland aan de Gemeente Hoorn wordt gedacht, is niet bekend. In ieder geval neemt de Kermis-liefhebster het voor de branche op.

Lees hier de Open Brief:

OPEN BRIEF AAN DE FRACTIES VAN DE NIEUWE COALITIE

Hoorn, 26 februari 2007

Geachte heren Van Geel, Tichelaar en Slob,

Allereerst wil ik u feliciteren met de behaalde resultaten. Menigeen was sceptisch over het slagen van de opdracht om gezamenlijk tot een akkoord te komen. U hebt deze sceptici geloochenstraft, en hoe! Vol vertrouwen kijk ik met deze regering en dit akkoord naar een betere toekomst van Nederland. Niet iedereen is tevreden en dan denk ik niet direct aan de reactie van de oppositie. Ook uit de maatschappij weerklinkt kritiek op voorgenomen maatregelen.

Een van de maatregelen die speciale aandacht vraagt, is de verhoging van de BTW voor de kermissen van 6 naar 19%. Bekijk mijn reactie vanuit dat perspectief. Met één pennestreek, die weliswaar 100 miljoen oplevert, is de kermis haar predikaat ‘cultuur’ kwijt. De nieuwe coalitie lijkt slechts met een economisch oog naar de kermis te kijken en gaat daarbij voorbij aan historie, cultuur en traditie. Opmerkelijk en jammer. Kennelijk zit de echte kermiskenner en –liefhebber buiten deze coalitie. In ieder geval voelt kermisminnend Nederland zich minder vertegenwoordigd door de nieuwe regering.

Vooralsnog hoop ik dat de lastenverzwaring, die met de ‘cultuuromslag’ van de kermis gepaard gaat, aan het oog van de onderhandelaars ontsnapt is. De volksvertegenwoordiger in u zou toch gealarmeerd moeten zijn bij een maatregel die dit volksvermaak bij uitstek op de tocht zet. Het Coalitie Akkoord is klip en klaar over de waarde van cultuur in de samenleving. Op pag. 38 van het Coalitie Akkoord lees ik: “ Cultuurbeleid draagt bij aan sociale samenhang en aan een vitale economie”. Vervolgens lees ik dat volkscultuur wordt gestimuleerd. Kermis is volkscultuur bij uitstek. Weliswaar met een kleine c, maar wel cultuur dichtbij mensen. En dat is juist wat deze nieuwe coalitie wil.

Als wethouder ‘kermissen’ van de gemeente Hoorn weet ik uit ervaring wat kermis betekent voor de gemeenschap. Duizenden mensen uit Hoorn en West-Friesland genieten 10 dagen lang van deze ruim 550-jarige traditie. Heel West-Friesland loopt uit voor het kermisvuurwerk en de laatste dag van de kermis, ‘lappendag’, betekent voor menigeen een extra vrije dag. Vrienden en families ontmoeten elkaar; het centrum van Hoorn verandert in een feestende massa. Als verantwoordelijk wethouder ben ik er trots op dat Hoorn ieder jaar weer een kermis van formaat weet neer te zetten in het monumentale stadshart. Hoorn hoort tot de grote kermissteden van Nederland. We kunnen deze eeuwenoude culturele traditie gewoon niet missen in onze gemeenschap.

Kijkend naar het Coalitie Akkoord zie ik andere mogelijkheden om binnen de uitgavenombuigingen en lastenverzwaring de broodnodige 100 miljoen binnen te halen:

1. Verkoop gebouwen en gronden domeinen en defensie. (verkoop is weliswaar eenmalig, maar onderhoud en investeringen zijn structureel; bovendien wordt de aandacht verlegd van defensie naar vredesoperaties).

2. Diversen efficiency. (meer mogelijkheden onderzoeken).

3. Beperken subsidies. ( het akkoord straalt duidelijkheid uit; hier moeten meer mogelijkheden zijn).

4. Verpakkingsbelasting. (Met meer aandacht voor het milieu zal de vervuiler nog meer aangesproken moeten worden).

Kortom, beste heren, andere mogelijkheden zijn aanwezig om 100 miljoen binnen te halen. Met die andere keuzes kan bovendien de missie van deze regering nog beter tot haar recht komen.

Belangrijkste is natuurlijk dat de kermis door deze inspanning haar natuurlijke recht op een culturele status kan behouden.

Ik wens u de komende 4 jaar veel wijsheid en inspiratie toe. Tot slot nodig ik u van harte uit voor de traditionele kermisborrel bij de start van de kermis 2007 op zaterdag 11 augustus om 14.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Cilia van Weel, wethouder ‘kermissen’ in Hoorn

De brief bereikt u ook per post

Onderschrift foto : valt lappendag ook onder cultuur.

Bron, geplaatst met officiele toestemming : Hoorngids

Terug