WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

28 november 2006

Nieuw Elan Larense Kermis

NIEUW ELAN LARENSE KERMIS

28 nov.- De gemeente Laren NH werkt aan een nieuw kermisbeleid. Wethouder Leo Janssen (Larens Behoud) verdedigde in november in de raadscommssie de concept-kermisnota 2007-2012. Doelstelling is de Larense kermis nieuw elan te geven. De kermis moet gevarieerder en prijsvriendelijker worden voor ouders en kinderen, aldus de gemeente. Daarbij zal de kermis op afstand worden geplaatst, door de organisatie in handen te geven van een nieuw op te richten stichting. Het college is dus nadrukkelijk tegen privatisering of afschaffing van de kermis. Vooruitlopend op de vaststelling van dit beleid en de oprichting van de nieuwe stichting heeft het college per direct een nieuw kermisteam aangesteld. Dit omdat mevrouw Thea Willemse, die als ambtenaar bij de gemeente de kermis jarenlang onder haar hoede had, dit najaar afscheid heeft genomen van de gemeente Laren. Het nieuwe kermisteam bestaat uit Albert Crans (gemeente), Jacco de Jong (kermismeester), Peter Kitzen (kermismeester) en Karel Loeff (voorzitter). Het nieuwe beleid krijgt vorm in een aantal veranderingen die in 2007 al worden ingevoerd. Zo zal 30% van de pacht worden besteed aan reclame. Het kermisteam nodigt daarom nadrukkelijk alle exploitanten uit tot inschrijven voor de kermis 2007. Bij de verpachting wordt naast het soort attractie onder meer gelet op de verhouding prijs/kwaliteit, de uitstraling en exploitatie van de attractie. Op de foto: het nieuwe kermisteam van Laren NH: Albert Crans, Jacco. de Jong, Peter Kitzen, Karel Loeff.

Bron: persbericht kermisteam

Bron bericht : Larens Behoud

Overgenomen met toestemming Larens Behoud www.larensbehoud.nl

START-PAGE WWW.HULLYGULLY.NL