www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

1 maart 2007

VVD Hoorn : Peepshow cultuur? Dan kermis zeker cultuur !

In aanvulling op de Open Brief van kermis-wethouder Van Weel van Hoorn heeft raadslid Van Lunteren ook een brief naar Den Haag gestuurd. Hij wijst er op dat als we in ons land Peepshows als cultuur zien, en dus met 6 % BTW belasten, dit zeker ook voor het fenomeen kermis moet gelden. Het Rijk wil de BTW voor kermissen verhogen naar 19 %. Hoorn is daar fel tegen.

Lees hier de aanvulling van de VVD:

(aanvullende) Open Brief aan de heren Van Geel, Tichelaar en Slob

c.c. de heer Rutten en overige leden van de Tweede Kamer

Mijne heren,

Eerder deze week heeft u een Open Brief van Mevr. Cilia van Weel, Kermiswethouder in onze mooie stad, bereikt. Daarin pleit zij om via de kamer af te zien van het regeringsvoornemen om het hoge BTW tarief voor kermissen in te voeren i.p.v. het huidige lage tarief. Laat ik beginnen met te stellen dat ik haar pleidooi en haar motivatie van ganser harte onderschrijf. Ondermeer omdat de eerste V uit onze partijnaam voor mij echt betekenis heeft, stoor ook ik me aan de impliciete diskwalificatie van een breed gewaardeerd volksvermaak.

Ook spreek ik de hoop uit dat u in zult gaan op haar uitnodiging om aanwezig te zijn bij het jaarlijkse rondje dat leden van de raad o.l.v. de wethouder maken ter gelegenheid van de opening van de Hoornse kermis, dit jaar op zaterdag 11 augustus, 14.00 uur.

Maar ik wil haar open brief ook graag nog wat aanvullen. Nog onlangs zijn wij verrast door een rechterlijke uitspraak dat de zogeheten peepshows onderdeel uitmaken van het cultuuraanbod en daarom onder het lage BTW tarief zouden moeten vallen.

In dat licht is het regeringsvoornemen om de kermissen uit het cultuuraanbod te schrappen natuurlijk nog moeilijker te verteren dan het al was. Sterker nog, dit laat zich echt met geen mogelijkheid uitleggen aan welke burger dan ook. Ik kan mij ook niet voorstellen dat een rechter, met de peepshow-uitspraak in het achterhoofd, een procederende kermisexploitant in het ongelijk zou stellen.

Die gang naar de rechter kan eenvoudig worden voorkomen door als volksvertegenwoordiging te voorkomen dat dit onderdeel van het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Uiteraard zijn er meer onderdelen uit het akkoord die ik – vanwege het weinig doordachte karakter, zoals de milieutax op airline tickets - liever niet uitgevoerd zie worden maar de oppositie daartegen laat ik graag aan onze Tweede Kamer fractie over.

In haar brief schrijft wethouder Van Weel over de zeer lange kermistraditie van onze stad. Die lange traditie kent uiteraard een rijke geschiedenis. Onderdeel daarvan zijn de pogingen vanaf 1860 van met name (protestants-) christelijke zijde om van de kermis af te komen. Slechts in beperkte mate kregen zij gedurende de eerste wereldoorlog hun zin: de kermis werd ingekort van 9 tot 5 dagen. Na de oorlog wilde men dat zo laten. De Neutrale Vereniging Hoorns Belang, wat we tegenwoordig een lokale (en dus) protest partij zouden noemen, voortgekomen uit het Pro-Kermis-Comité en in de volksmond bekend als de Kermispartij, kwam echter na de verkiezingen met vier (van de 15) zetels in de raad. Met steun van anderen slaagde zij erin de kermis weer tot 9 dagen te verlengen en zo is het altijd gebleven. In de tweede wereldoorlog is de kermis ook steeds gewoon doorgegaan.

U ziet, politici die aan de kermis willen morrelen ondervinden weinig sympathie van de Hoornse bewoners. Wij houden van onze kermis en daar moet “men” van afblijven. Wees wijs en laat het BTW tarief voor kermissen ongemoeid.

Bedenk ook wat een prijsverhoging van 11½ % betekent voor zowel exploitanten als bezoekers van wat van oudsher puur volksvermaak is. “Samen Werken, Samen Leven” zou in mijn beleving ook “Samen naar de Kermis (kunnen) Gaan” moeten inhouden.

Met vriendelijke groeten,

Harry van Lunteren – Fractievoorzitter VVD-Hoorn

Cultuur ?

Cultuur !

Bron, geplaatst met officiele toestemming : Hoorngids

Terug