WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

27 november 2006

Illegaal Parkeren gedoogd

ILLEGALE PARKEREN GEDOOGD

door GEP LEEFLANG

27 NOVEMBER 2006 - APELDOORN - Wegslepen van hinderlijk geparkeerde kermiswagens en andere vrachtwagencombinaties heeft voor de Apeldoornse politie geen prioriteit. Alleen als de verkeersveiligheid in het geding is, ligt dat anders. Transportmaterieel op de ventweg van de Europaweg blijft daardoor ongemoeid. Opleggers met of zonder trekker en containers staan daar vaak lange tijd illegaal.

In veel gevallen gaat het om materieel van kermisexploitanten. De wagens versmallen het wegdek en ontnemen zicht op de ventweg, waar zowel auto’s als fietsen rijden. Dit leidt soms tot onoverzichtelijke situaties, zo kaartte de Fietsersbond al jaren geleden bij de gemeente Apeldoorn aan.

Vrachtwagens mogen in Apeldoorn slechts op een paar locaties, voor maximaal 72 uur, worden geparkeerd. Elders is het op de openbare weg niet toegestaan. Op de toegestane plekken (onder meer bedrijventerrein Kayersmolen) staat het materieel er vaak veel langer en ook plekken waar het helemaal niet mag, zoals de Europaweg, worden nog steeds gebruikt.

Handhaving van de regels blijkt niet hoog op de agenda te staan. Een reden daarvoor is dat er geen alternatieven zijn om te parkeren. Door overtreders flink aan te pakken zouden de betreffende kermisondernemers - letterlijk - de stad uit worden gejaagd. ‘De gemeente heeft oog voor het economisch belang van de kermisexploitanten’, zegt gemeentewoordvoerder Toon Schuiling, ‘en is bereid met de sector in overleg te treden’. Eerder werd al onderzocht of een terrein naast Lidl (Kanaal-Noord) als uitwijkparkeerplaats zou kunnen dienen. Dat kan daar echter alleen in combinatie met wonen; enkel het materiaal achterlaten mag niet.

Volgens Schuiling neemt de gemeente de roep om een oplossing serieus. ‘Los van de onveiligheid is er ook sprake van oneerlijke concurrentie. Andere ondernemers moeten immers voor bedrijfsruimte betalen.’ Zolang er nog geen passende parkeerlocatie beschikbaar is, is het echter ‘een lastige kwestie’.

Bron bericht : De Stentor

Overgenomen met toestemming de Stentor www.destentor.nl

START-PAGE WWW.HULLYGULLY.NL