WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

7 december 2006

BEWONERS HECHTEN AAN KERMIS

door INGRID WILLEMS

7 DECEMBER 2006 - DEVENTER - Omwonenden van het beoogde evenemententerrein aan de Roland Holstlaan in Deventer willen dat daar alleen de jaarlijkse kermis wordt gehouden. Met het huidige plan van de gemeente om het terrein zo’n 70 dagen per jaar voor evenementen te gebruiken kunnen ze niet leven. Dat vinden ze te veel en bovendien is het onduidelijk om wat soort evenementen het dan gaat. Dit hebben bewoners van de nabijgelegen Pekelharingsweg in een bezwaarschrift aan het college van B en W laten weten. Ze gaan niet akkoord met de zogenoemde 80-20-procentregeling, die er in voorziet dat het terrein jaarlijks gedurende 20 procent van de tijd voor evenementen te gebruiken is. Dat betekent in totaal 73 dagen.

De bewoners vinden dat het terrein louter voor de kermis mag worden gebruikt voor jaarlijks maximaal twee keer veertien dagen. Die kermis zou dan ook ’s avonds tot uiterlijk 23.30 uur mogen duren.

Agrarisch gebied

De omwonenden willen het terrein de bestemming ‘agrarisch gebied, met als nevenfunctie kermisterrein’ geven, in plaats van ‘evenemententerrein’.

Zorgen zijn er ook over het aantal geplande parkeerplaatsen (zo’n 130). Dat aantal is voor bezoekers van een kermis veel te klein. De buurt vreest parkeeroverlast tijdens evenementen.

Daarnaast hebben de omwonenden het gevoel verkeerd voorgelicht te worden omdat Deventer zich met de bestemming van evenemententerrein ook als zodanig wil profilleren. ‘Wat bedoelen B en W met ‘evenementen’? Om welk soort activiteiten gaat het dan? Dan kan het zomaar zo zijn dat er minimaal 50.000 bezoekers ontvangen moeten worden.’

Verder vragen de omwonenden zich nog af waarom B en W het terrein waar de paaskermis werd gehouden hebben op geofferd voor woningbouw. ‘Waarom is toen het belang van dat Platvoetterrein niet onderkend en is niet eerst gezocht naar een alternatief evenemententerrein alvorens woningbouw toe te staan?’

Bron bericht : De Stentor

Overgenomen met toestemming de Stentor www.destentor.nl

START-PAGE WWW.HULLYGULLY.NL