WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

12 december 2006

Tilburg 2007 : Nieuwe toppers op Koningsplein en Besterdplein

Nieuwe toppers op Koningsplein en Besterdplein

Resultaat voorverpachting Tilburgse Kermis 2007

Het college heeft aan het Kermisprojectteam de opdracht gegeven om voor 2007 te zoeken naar kwalitatief hoogwaardige attracties voor enerzijds het Koningsplein en anderzijds het Besterdplein om zo de kwaliteit van de kermis op deze locaties te verbeteren. Uit de praktijk is namelijk gebleken dat beide kermispleinen als minder aantrekkelijk worden ervaren.

Het doel om de kwaliteit van de kermis op het Besterdplein en het Koningsplein te verbeteren werd donderdag 30 november bewerkstelligd door voorafgaande aan de reguliere verpachting, een voorverpachting te houden. Op het gemeentehuis werden de inschrijvingen in het openbaar voorgelezen die voor deze locaties in aanmerking komen. Uit een zestiental inschrijvingen zijn 3 attracties gekozen die de aantrekkelijkheid van het Koningsplein en het Besterdplein vergroten.

Op het Koningsplein is gekozen voor de PSYCHO, een loopspookhuis. Op het Besterdplein zullen in juli de BLACK HOLE (een achtbaan in het donker) en de BOOSTER MAXXX (een booster met een hoogte van 55m) geplaatst worden. Deze zaken hebben nog nooit eerder in Tilburg een plaats op de kermis gehad.

Kermiswethouder Hans Janssen: "Uitstekend dat we deze twee kermispleinen een impuls kunnen geven met nieuwe attracties. Het kermislint krijgt zo op alle onderdelen stevigheid, dat zijn we in Tilburg aan onze stand verplicht."

De reguliere verpachting is op maandag 15 januari 2007.

De Tilburgse Kermis vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 29 juli 2007 in het centrum van Tilburg.

Bron bericht : Gemeente Tilburg

START-PAGE WWW.HULLYGULLY.NL