www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

27 maart 2007

Kermis in Bos en Lommer

26 maart 2007 - Van 31 maart 2007 tot en met 9 april 2007 staat er een kermis met 25 attracties op het Jan van Schaffelaarplantsoen. De kermis is dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur. De kermisexploitant mag op 28 maart vanaf 7.00 uur starten met het opbouwen. Op 10 april moet de kermis afgebroken worden en vertrekken voor 23.00 uur.

Met de exploitant is afgesproken dat de geluidsbronnen niet op de huizen gericht staan en dat het geluidsniveau niet meer mag bedragen dan 70 dB(A). De exploitant moet ook zelf zorgdragen voor de afvalinzameling en het zwerfvuil en moet na afloop het terrein schoon achterlaten.

Wanneer u exact wilt weten wat er in de vergunning staat, kunt u die bekijken op het stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein. De aanvraag van de vergunning heeft op 7 maart in het Amsterdams Stadsblad gestaan.

Gemeente Amsterdam wenst alle kinderen en jongeren in Bos en Lommer een gezellige kermis, met weinig overlast voor de omwonenden.

Bron : Gemeente Amsterdam.

Terug