www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

30 maart 2007

Paaskermis Stadionplein dankzij inzet BOVAK

Foto : Kermis Amsterdam Stadionplein 2004

Van 29 maart t/m 9 april 2007 is de jaarlijkse Paaskermis op het Stadionplein. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is de open inschrijving door individuele kermisexploitanten bij het stadsdeel. In voorgaande jaren liet het stadsdeel dit over aan kermisorganisatiebureaus. Met deze nieuwe aanpak is beter inzicht in de inkomsten en uitgaven van het evenement.

De inschrijving is gehouden onder leiding van Stichting Activiteiten BOVAK (Nationale Bond van Kermisbedrijfhoudens). Via advertenties konden exploitanten schriftelijk inschrijven met een attractie. Op een middag in de raadzaal werd, onder toezicht van het stadsdeel en Nederlandse kermisbonden, de inschrijvingslijst ingevuld en tegelijkertijd geprojecteerd op een groot scherm via een beamer. Ook de vergunningaanvraag en de kermis op het plein is in handen van de stichting. De kosten en baten zijn voor het stadsdeel. Het stadsdeel heeft voor bovenstaande aanpak gekozen nadat in 2006 de Paaskermis niet kon doorgaan vanwege het niet gehaalde bodembedrag (dwz te lage inschrijvingen).

Stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries over de kermis: "Na het moeten afblazen van de Paaskermis in 2006 hebben wij gezocht naar een oplossing. Het Olympisch Gebied - waarvan het Stadionplein onderdeel is - is een plek van ontmoeting en de traditionele kermis past daar goed in. Door het contact met partners is gezamenlijk gezocht naar een oplossing. Zo is een open en transparante manier van inschrijving tot stand gekomen. Ik vind het spannend om de kermis een keer op deze manier te organiseren; en ik ben blij dat we daarmee aan een uitdrukkelijke wens van de kermisexploitanten voldoen. Verder heb ik de hoop dat de kermis weer als vanouds verloopt en de schoonmaak na afloop goed is”.

In verband met de planvorming voor het Stadionplein wordt van jaar tot jaar bekeken of de kermis op die plek nog kan plaatsvinden. In de nabije toekomst zal het waarschijnlijk op het evenementenplein voor het Olympisch Stadion worden gehouden.

Bron : perbericht gemeente Amsterdam

Terug