WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

11 december 2006

Aanpak kermissen werkt

Door Henk van Ingen

Maandag 11 december 2006 - ROOSENDAAL – Het nieuwe kermisbeleid begint vruchten af te werpen. Dit jaar heeft de gemeente bij de najaarskermis al 30 mille meer aan pachtgelden binnengehaald dan verwacht. Hoe groot de opbrengst precies is, is nog onduidelijk. Pas eind dit jaar wordt de balans opgemaakt.

De afgelopen jaren liepen de tekorten op. Met name de najaarskermis, in 2004 goed voor een verlies van 57.000 euro, was de boosdoener. Reden voor de gemeente het roer om te gooien. In plaats van het afsluiten van langlopende contracten met kermisexploitanten, werd dit jaar bij de najaarskermis voor het eerst gekozen voor de zogeheten gesloten verpachting. Dit houdt in dat een exploitant in een gesloten envelop zijn bod uitbrengt op een plek op de kermis.

Marktwerking

Volgens gemeentewoordvoerder Ruben Sax heeft dat twee belangrijke voordelen. „Exploitanten weten niet van elkaar welk bedrag ze hebben geboden, waardoor er meer marktwerking optreedt. Bovendien kunnen we zo selecteren op kwaliteit.“

De exploitant dient namelijk naast het bedrag aan te geven welke attractie hij uitbaat en wat de staat van onderhoud is.

Voor de komende na- en voorjaarskermis in Roosendaal en de Wouwse kermis wordt deze manier van verpachting toegepast. Het college van B en W denkt hiermee het tekort, in 2005 was dat 112.000 euro, verder terug te dringen.

Nispen

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat steeds minder kermisexploitanten te porren zijn voor de kermissen in Nispen en Wouwse Plantage. Het college vraagt zich af of er voldoende animo is om die kermissen ook in de toekomst te behouden. Eind volgend jaar volgt een nieuwe evaluatie om alle zaken op een rijtje te zetten en na te gaan of de nieuwe koers het gewenste resultaat oplevert.

Bron en copyright : BN/De Stem

Overgenomen met toestemming BN/De Stem www.bndestem.nl

START-PAGE WWW.HULLYGULLY.NL