WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

25 december 2006

Nieuwe eigenaar Mini-Zweefmolen

Een wisseling van eigenaar van de mini-zweefmolen. Deze attractie is tegenwoordig in eigendom van dhr. M. v.Helvoort

Bron : Fair & Fun

Back