www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

2 mei 2007

Kermissen gemeente Wervershoof

Er zijn in de gemeente Wervershoof jaarlijks drie kermissen, in elke kern één.

Kermis Zwaagdijk-Oost:

Dit is een driedaagse kermis, welke als regel begint op de vijfde zaterdag na de eerste zaterdag in mei, tenzij deze kermis samenvalt met het pinksterweekend, dan wordt het begin van de kermis één week verschoven, naar de daarop volgende zaterdag.

Er worden voor deze kermis standplaatsvergunningen verleend door de gemeente, maar de organisatie van deze kermis is niet in handen van de gemeente. Dit jaar vindt de kermis plaats op 9, 10 en 11 juni.

Kermis Wervershoof:

Deze kermis wordt gehouden gedurende drie dagen, te beginnen op de derde zondag in augustus.

De verpachting voor deze kermis geldt voor drie jaar. De huidige pachtperiode loopt van 2007 t/m 2009, hierna gaat de volgende pachtperiode in. Het betreft een driejaarlijkse cyclus. Dit jaar vindt de kermis plaats op 19, 20 en 21 augustus.

Kermis Onderdijk:

Deze kermis duurt drie dagen en begint op de derde zondag na de kermis van Wervershoof.

Voor de kermis in deze kern worden door de gemeente ieder jaar standplaatsvergunningen verleend. Dit jaar vindt de kermis plaats op 9, 10 en 11 september.

Voor meer informatie : www.wervershoof.nl

Bron : Mevr. Terrink, Gemeente Wervershoof.

Terug