www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

10 mei 2007

Kermis in Nispen dit jaar niet mogelijk

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is, zou vanaf volgende week vrijdag 18 mei t/m zondag 20 mei in Nispen de jaarlijkse kermis plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft helaas moeten constateren dat vanwege gebrek aan belangstelling bij de kermisexploitanten deze kermis dit jaar niet door kan gaan.

Nadat vorig jaar een kermisexploitant te kennen had gegeven geen belangstelling meer te hebben om op deze kermis te staan, hebben de afgelopen weken ook alle andere exploitanten die vorig jaar op deze kermis hebben gestaan, laten weten dit jaar niet te zullen komen. Zij geven allen aan dat deze kermis onvoldoende bezoekers trekt en daarmee voor hen niet rendabel is. De gemeente heeft na het kennis nemen van deze informatie direct gepoogd om andere kermisexploitanten te interesseren op deze Nispense kermis een plaats in te nemen. Helaas bleek dat niet mogelijk.

De meeste kermisexploitanten die dit jaar in Nispen hadden moeten staan hebben een meerjarig contract dat nog niet was afgelopen. Nu zij niet op de kermis willen verschijnen, zal de Gemeente Roosendaal hen contractueel aansprakelijk houden voor het niet nakomen van de door hen met de gemeente gesloten overeenkomst.

Overige kermissen : De gunningen voor de grote najaarskermis in Roosendaal en de kermis in Wouw verlopen positief. Bij deze kermissen overstijgt het aantal inschrijvingen om op deze kermissen plaats te nemen ruimschoots het aantal te vergeven plaatsen. Voor wat betreft de kermis in Heerle ( 7-10 juli) hebben zich ook een aantal exploitanten teruggetrokken. Het betreft hier dezelfde exploitanten als in Nispen. Voor de Wouwse Plantage (4- 7 augustus) gaat de gemeente er vanuit dat hier dezelfde exploitanten als afgelopen jaar wel een plaats zullen innemen.

Bron : Gemeente Roosendaal

Terug