www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

10 mei 2007

4 mei - Bovak voert actie tegen BTW-verhoging. "Nee tegen BTW-verhoging"

BOVAK en NKB hebben een 'comité BTW' opgericht om samen gerichte actie te kunnen voeren tegen de verhoging van het BTW-percentage 6 naar 19 % op kermissen. Een van de acties is een brief die gestuurd is naar alle gemeentebesturen en overige verpachters

“Geachte Heer/Mevrouw,

Zoals U in ondermeer ons vakblad ‘de Kermisgids’ heeft kunnen lezen, zijn de beide kermisbranche-organisaties en in het bijzonder het “Comité BTW” momenteel druk bezig om richting de beleidsmakers in Den Haag onze onrust uit te spreken over het plan in het Regeerakkoord om de BTW op ondermeer kermissen te verhogen van 6% naar 19%. Zo zijn er gisteren nog contacten geweest met vertegenwoordigers van de VVD- en PvdA-fracties en staat er voor 20 maart a.s. ondermeer nog een bespreking met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken in Den Haag op het programma.

Zoals besloten op onze 56e Algemene Ledenvergadering op 24 februari jl., zie ‘de Kermisgids’ van 6 maart jl. pagina 7, zijn er contacten gelegd met enkele onderzoeksbureau’s die willen gaan aantonen wat de verhoging van de BTW zal gaan betekenen voor de Nederlandse kermisexploitanten en het gehele kermisbedrijf. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de desbetreffende offerte’s. Met de onderzoeksuitkomsten willen wij vervolgens verder de Politiek gaan benaderen. Vanzelfsprekend dient e.e.a. goed en grondig te worden voorbereid. Natuurlijk brengt dit de nodige kosten met zich mee.

Reden dan ook dat in eerdere besprekingen van de beide kermisbonden BOVAK en NKB en voornoemd “Comité BTW” besloten is alle kermisexploitanten en overige betrokkenen te benaderen voor een voorlopige bijdrage van € 150,00 per bedrijf.

Daarnaast hebben wij besloten ook de gemeenten en overige verpachters te benaderen voor een soortgelijke bijdrage op vrijwillige basis; vandaar dit schrijven. Hierbij willen wij nog eens extra verwijzen naar de reactie op de BTW-verhoging voor de kermisbranche door Mr. M.J. Kusters, Voorzitter van de Vereniging van Gemeentelijke Kermisbeheerders (VGK) in eerdervermelde ‘Kermisgids’ van 6 maart jl., pagina 5+6.

Hiervoor is dan ook een gezamenlijke rekening geopend door BOVAK/NKB waarop eventueel het voormelde bedrag gestort kan worden. Het rekeningnummer is: 1076.35.658 ten name van: NKB/BOVAK bij de Rabobank te Alkmaar. Vanzelfsprekend kunt U ook gebruik maken van bijgaande acceptgiro. Dan zullen wij na ontvangst van Uw betaling e.e.a. doorboeken naar eerdervermeld rekeningnummer bij de Rabobank in Alkmaar. Vanzelfsprekend kunt U voormelde vrijwillige bijdrage altijd verhogen; waarvoor alvast onze hartelijke dank!

Vertrouwende dat U gehoor wilt geven aan ons verzoek, en U allen voor het komende kermisseizoen alvast zowel zakelijk als privé alle goeds toewensend, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders-BOVAK, w.g. Mr. N.M.G. Vermolen, secretaris.

Informatie en brief overgenomen met officiële toestemming van BOVAK

Terug