WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

8 januari 2007

Spannende dagen voor Exploitanten Larense Kermis

8 jan. Vanochtend is op het gemeentehuis van Laren begonnen met de samenstelling van de Larense Kermis 2007. De nieuwbenoemde kermisintendant Karel Loeff neemt samen met kermismeester Peter Kitzen en hoofdambtenaar Albert Crans de vele aanbiedingen door die op hun oproep in de kermisbladen binnen zijn gekomen.

De kermis moet - zo stelt de onlangs door dit college gepresenteerde kermisnota- gevarieerder en prijsvriendelijker worden voor ouders en kinderen.. Daarbij zal de kermis op afstand worden geplaatst, door de organisatie in handen te geven van een nieuw op te richten stichting. Het college is dus nadrukkelijk tegen privatisering of afschaffing van de kermis. Het nieuwe beleid krijgt vorm in een aantal veranderingen die in 2007 al worden ingevoerd. Zo zal 30% van de pacht worden besteed aan reclame. Bij de verpachting wordt naast het soort attractie onder meer gelet op de verhouding prijs/kwaliteit, de uitstraling en exploitatie van de attractie.

Bron artikel, geplaatst met toestemming van www.larensbehoud.nl

Back