www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

26 juni 2007

Kermissen en jaarmarkten gemeente Het Bildt

Regeling vaststelling data kermissen en jaarmarkten gemeente het Bildt

• St.-Annaparochie: De jaarmarkt en de kermis te St.-Annaparochie zullen worden gehouden op de tweede dinsdag na 12 mei en de kermis bovendien op de daaraan voorafgaande maandag, zondag en zaterdag, met dien verstande, dat wanneer de zondag en de maandag samenvallen met Pinksteren, de jaarmarkt en de kermis één week eerder gehouden zullen worden.

2007 ? Kermis 19 t/m 22 mei 2007

Lammetsymet 22 mei 2007

St.-Jacobiparochie: De kermis te St.-Jacobiparochie zal worden gehouden op de derde zondag in juni, op de zaterdag daarvoor en de maandag daarna. De jaarmarkt zal op de voornoemde maandag worden gehouden.

2007 ? Kermis 16 t/m 18 juni 2007

Jaarmarkt 18 juni 2007

• Oudebildtzijl

De kermis te Oudebildtzijl zal worden gehouden op de eerste zondag in juli en op de maandag daarna.

2007 ? Kermis 1 en 2 juli 2007 (onder voorbehoud)

• Vrouwenparochie

De kermis te Vrouwenparochie zal worden gehouden op de derde zondag in augustus en op de zaterdag daarvoor.

2007 ? Kermis 18 en 19 augustus 2007

Bron : Gemeente het Bildt

Terug