www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

1 juli 2007

Futuroscope op vliegbasis

Door TcTubantia

Marketeer Rob Wegdam lanceert idee educatiepark in Enschede

Wegdam bracht zijn ideeŽn onlangs onder de aandacht bij wethouder E. Helder van Enschede, die zich namens de gemeente bezighoudt met de toekomstige bestemming van het nu nog door het ministerie van Defensie gebruikte terrein. De vliegbasis Twenthe sluit per 31 december van dit jaar. Wegdam ziet op het ten noorden van Enschede gelegen terrein een veredelde Nederlandse vestiging van Futuroscope voor zich. Futuroscope is een in het Franse Poitiers - op zo'n drie uur rijden ten zuidwesten van Parijs - gevestigd park met tal van attracties op het vlak van kennis, innovatie en virtual reality. "Zo'n educatief recreatiepark, met aandacht voor het Twentse industrieel verleden en de innovatie waarop in deze regio zoveel nadruk wordt gelegd, zou ook hier heel goed passen. Het past volgens mij goed in het landschap en kan bovendien een geweldige economische trekker voor de regio zijn", zegt Wegdam. Hij lanceert zijn idee - "meer is het op dit moment nog niet" - omdat hij vorige week in krant TC Tubantia in een publicatie over de toekomst van het terrein van de vliegbasis en de luchthaven Twente de naam Walibi tegenkwam. "Er werd gesuggereerd dat er een Walibi-achtig pretpark gevestigd zou kunnen worden. Toen vond ik het toch tijd worden om met mijn idee naar buiten te komen. Pretparken zijn er genoeg, ook hier in de buurt. Dat zou meer van hetzelfde zijn. Een soort Futuroscope voegt wel iets toe en past zoals gezegd beter bij het karakter en de economische activiteiten van deze streek." Over de aard van de eventuele attracties zegt Wegdam: "Je kunt bijvoorbeeld denken aan een virtuele simulator-achtige achtbaan of het virtueel meevliegen met een zwerm vogels of aan een driedimensionaal avontuur. Alles is denkbaar. Er zou in het park, om maar eens wat te noemen, ook een terrein voor popconcerten in de buitenlucht gerealiseerd kunnen worden." In het beoogde educatieve recreatiepark zouden volgens Wegdam de Universiteit Twente, de universiteit van MŁnster, de AKI, revalidatiecentrum Het Roessingh en andere instellingen kunnen samenwerken. Wegdam heeft over zijn plan al enig voorzichtig contact gehad met een aantal ondernemers. "Maar het is niet zo dat er nu al een kant-en-klaar businessplan ligt." Volgens Wegdam is het Franse Futuroscope sinds de oprichting in 1987 een groot economisch succes gebleken. "Destijds behoorde Poitiers en omstreken tot de vijf zwakste regio's van Frankrijk. Met de komst van Futuroscope is er ook een aantal andere voorzieningen gerealiseerd, denk aan hotels en dergelijke. Dat heeft het gebied een geweldige impuls gegeven." Wegdam heeft begin jaren tachtig met de Stichting Innovatieve Educatieve Recreatie (SIER) ook al eens het plan voor een educatiepark in Twente geopperd. "Maar dat werd toen niet omarmd omdat men vreesde dat er te veel bomen voor zouden moeten sneuvelen." De gemeente Enschede en de provincie Overijssel onderzoeken in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor het gebied rond de luchthaven Twente momenteel de alternatieven met en zonder luchtvaart. De uitkomsten daarvan moeten aan het einde van het jaar bekend zijn.

Bron, overgenomen met officiŽle toestemming BN/De Stem

Terug