www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

26 januari 2007

SGP: kermisattractie niet gepast

door ROEL KLEINE

NUNSPEET - Niet alleen de SGP, maar ook een kerkgenootschap in Nunspeet, heeft geklaagd over de afbeelding van schaars geklede vrouwen op de kermis die in het najaar op het Marktplein is gehouden. Dat heeft burgemeester Dick van Hemmen desgevraagd verklaard naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de kermisattractie in het centrum van deze Veluwse gemeente. De klacht werd geuit tijdens het reguliere overleg van gemeentebestuur met de kerken. De SGP-fractie heeft in een brief bij het college van burgemeester en wethouders haar beklag gedaan over kermisattractie ‘met schaars geklede of naakte vrouwen’. De afbeeldingen vindt het fractielid Arie van de Pol in strijd met de waardigheid van de vrouw. ‘Dit past niet bij het karakter van ons dorp en om opvoedkundige redenen - ook schoolkinderen maken gebruik van de voorzieningen - zijn illustraties op de attractie niet in de openbare ruimte gewenst’. De SGP vraagt het college maatregelen te nemen zodat de uitstraling van de attracties niet strijdig is met de waarden en normen van een groot deel van Nunspeet. Op welke wijze de schaars geklede vrouwen moeten worden afgedekt? Daarover wil het SGP-raadslid geen oordeel vellen. Van de Pol vindt dat het college over dit onderwerp een gesprek met de kermisexploitant zou moeten aangaan.

Telefoontjes - Het raadslid stelt diverse telefoontjes te hebben gehad van dorpsgenoten over de afbeeldingen op de kermisattractie. ‘Moet dat nou zo’, kreeg ik dan te horen. Wij vinden ook dat je dergelijke afbeeldingen in het openbaar niet moet willen. Dat past niet bij de stijl van onze gemeente’. Volgens de SGP heeft de kermis geen meerwaarde voor Nunspeet. De fractie zou de kermis het liefst willen laten verhuizen naar een andere locatie. Het terrein bij het Transferium wordt genoemd. ‘Aan de andere kant zouden wij er ook geen enkel probleem mee hebben als de kermis er helemaal niet zou zijn’, meent Van de Pol

Acceptatie - Burgemeester Van Hemmen zegt dat de SGP nu in ieder geval de kermis accepteert. ‘Dat is plezierig om vast te stellen’, aldus de Nunspeter burgervader. Hij is geen voorstander van een verplaatsing van de kermis. De locatie van het Marktplein noemt hij ‘niet onlogisch’. Maar volgens Van Hemmen is ‘niets ondenkbaar’. In tegenstelling tot wat de SGP meldt zijn er bij gemeente geen klachten binnengekomen over de kermis of de gewraakte at­tractie. ‘Ook de politie heeft geen klachten gehad’, aldus Van Hemmen. Bij het verlenen van een vergunning voor de kermis wordt volgens de burgemeester telkens gevraagd respect in acht te nemen. Over de schaars geklede vrouwen wil Van Hemmen niets zeg­gen. ‘Mijn mening is in dit verband niet van belang’

Overgenomen met officiele toestemming :De Stentor.

Back