www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

28 juli 2007

20.000 bezoekers Kermis-Expositie Stichting Kermis-Cultuur.

Mevr. Elissen, twintigduizendste bezoeker.

Tilburg 28 juli - Zaterdag rond half vijf verwelkomde wethouder Hans Janssen en Stichting Kermis-Cultuur de twintigduizendste bezoeker op de kermisexpositie in Tilburg. Mevr. Elissen werd verwelkomt en gefeliciteerd als de twintigduizendste bezoeker. De wethouder verwelkomde mevr. Elissen en verrasste haar met een fraai boeket. Bert van Houten, vice-voorzitter van de Stichting Kermis-Cultuur overhandigde mevr. Elissen een oorkonde. De expositie kan nog bezocht worden op zondag 29 juli in het Paleis-Raadhuis in Tilburg.

Wethouder Jansen verwelkomt de twintigduizendste bezoeker

Mevr. Elissen wordt gefeliciteerd door wethouder Hans Janssen en Bert van Houten.

Godrie Spijkers

Terug