www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

7 februari 2007

Hogere BTW nekt kermis

íHogere BTW nekt kermisí

Noordkop - ,,Onbegrijpelijk! Als het nieuwe kabinet zegt de sociale samenhang te willen versterken moet je vooral de kermissen in de kleine kernen de kop omdraaien met een BTW-verhoging van 13 procent. Verschillende exploitanten zullen hun bedrijf moeten staken'', zegt directeur Jan Boots van de Nederlandse Kermis Bond (NKB). Hij vreest voor de toekomst van de kleine kermissen in de Noordkop.

In het coalitieakkoord tussen PvdA, CDA en Christenunie staat het voornemen om de BTW op kermissen en andere attracties van verlaagd (6 procent) naar normaal niveau van 19 procent te brengen. Daardoor zouden de kaartjes voor de zweefmolen en andere kermisattracties fors duurder worden.

Directeur Boots vreest dat door die verhoging verschillende ondernemers hun bedrijf niet voort kunnen zetten. ,,En dat gaat ten koste van de kleine kermissen. Daar zijn straks gewoon geen exploitanten meer voor te vinden, waardoor ze ophouden te bestaan.''

Bron bericht : overgenomen met officiŽle toestemming : Noordhollands Dagblad

Back