www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

17 augustus 2007

<

Activiteiten Feestweek Oldekerk-Niekerk-Faan

Aan het Evenementencomité Oldekerk-Niekerk-Faan, t.a.v. Mevr. Y Bouma te Niekerk is vergunning verleend om tijdens de feestweek, die zal worden gehouden van zaterdag 18- tot en met zaterdag 25 augustus 2007, meerdere activiteiten te organiseren o.a. op het terrein bij of in de feesttent, in of bij dorpshuis “De Rotonde” in Niekerk en op donderdag 23 augustus een rommelmarkt op de Burg. Ritzemastraat in Niekerk. Deze straat zal voor dat doel van 13.00 uur tot 20.00 uur voor alle verkeer worden afgesloten.

Verwacht worden : Zweefmolen, Schiettent en Gebakkraam.

Bron, overgenomen met officiële toestemming : Gemeente GrootegastRoosendaal

Terug