www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

15 februari 2007

College beslist over kermis

College beslist over kermis

door door Huib Strengers

KAMPEN - Het gesprek tussen het bestuur van Sail en burgemeester Oosterhof, gistermorgen, heeft geen duidelijkheid gebracht over het al of niet openstellen van de kermis op zondag 8 april.

Oosterhof liet het Sailbestuur weten dat het college van B en W dinsdag een beslissing neemt.

Voorzitter Bert Hofman noemt het overleg van gistermorgen een constructief overleg. 'Ik denk dat ze in het college flink gaan stoeien. De burgemeester stelde zich redelijk formeel op, maar daar heb ik begrip voor. Voor ons geldt echter dat we het evenement willen opschalen naar een nationaal evenement.'

Hofman zegt desgevraagd dat hij er op dit moment geen zinnig woord over kan zeggen hoe de beslissing dinsdag zal uitpakken. 'Tijdens het gesprek zijn,' zegt Hofman, 'de aspecten parkeren en veiligheid nog even ter sprake geweest, maar lang duurde het niet.'

Sail heeft een aanvraag ingediend voor een vergunning om op die zondag - het is dan Sail - de kermis te laten draaien. De SGPheeft burgemeester Oosterhof verzohct een dergelijke vergunning niet af te geven.

Ook drie jaar geleden was er gedoe over de kermis op zondag. Toen leek het er even op dat de kermis zou draaien zonder geluid - een compromisvoorstel van de kermisexploitanten. Dat voorstel werd door het college van tafel geveegd. 'Dan maar helemaal geen kermis op zondag,' besliste het college toen. 'We gaan ons niet belachelijk maken met een geluidloze kermis.'

Bron, gebruikt met toestemming : De Stentor

Back