www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

27 september 2007

Traditionele kermisbedrijf zeer verhugd over niet-doorgaan BTW-verhoging

24 september 2007 - Bovak

Regeringscoaltie CDA/PvdA/ChristenUnie en iedereen die ons hierbij gesteund heeft: HARTELIJK BEDANKT!

Het Comité BTW en de besturen/leden van de beide Nederlandse kermisbranche-organisaties hebben met blijdschap kennis genomen van de plannen van de Regeringscoalitie van CDA/ PvdA/ChristenUnie, ter gelegenheid van Prinsjesdag-2007 en het Belastingplan 2008, om het verlaagde BTW-tarief voor kermissen en andere attracties te behouden.

Door het achterwege laten van bovengenoemde BTW-verhoging kan het traditionele Neder-landse kermisbedrijf niet alleen blijven bestaan; maar ook betaalbaar blijven!

Dit alles zou op basis van recente representatieve onderzoeken hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk zijn geweest als de eerder aangekondigde BTW-verhoging was doorgevoerd….

Vanaf deze plaats willen het Comité BTW en de beide Kermisbonden niet alleen de Regeringscoalitie van CDA/PvdA/ChristenUnie, maar ook al diegenen: Kamerleden, Burgemeesters, Wethouders, Beleidsambtenaren, Kermismeesters, Kermisorganisatoren, Adviseurs etc., en zeker niet te vergeten ons kermispubliek (!), die ons de afgelopen maanden hebben gesteund bij onze acties om voornoemde BTW-verhoging niet door te laten gaan, van harte bedanken.

Dit alles heeft ons zeer goed gedaan en hopelijk tot ziens op de a.s. herfstkermissen!!!

Bron : Bovak.

Terug