www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

23 oktober 2007

Evaluatie kermis Best

Foto G. Spijkers, Best 2007

Evaluatie Kermis

Jaarlijks wordt de kermis geëvalueerd door gemeente, brandweer en politie. Daarnaast wordt er elke drie jaar een uitgebreide enquête gehouden. Zo ook dit jaar. Onder omwonenden en ondernemers zijn 656 formulieren uitgezet. De respons van deze groep is 14,6 %. De inwoners van Best konden reageren via een formulier in Groeiend Best of via de website. Op deze manier zijn 38 reacties ontvangen.

Resultaten evaluatie : Over het algemeen kan gezegd worden dat de kermis van 2007 goed is verlopen. De publieke opkomst was zeer goed en er hebben zich geen problemen voorgedaan.

Naar aanleiding van de evaluatie heeft het college besloten de kermis op dezelfde manier te blijven organiseren. Er worden enkele verbeterpunten doorgevoerd die uit de enquête naar voren zijn gekomen.

Het gaat hier met name om concrete praktische zaken, zoals:

- Extra schoonmaken op verschillende plaatsen

- Instellen parkeerverbod Kap. J.A. Heerenstraat en Deken B.J. van Miertstraat gekoppeld aan ontheffingen voor bewoners om overlast te voorkomen en bereikbaarheid voor calamiteitenverkeer te verbeteren.

- Kritisch kijken naar het gebruik van bladblazers in de ochtend om het kermisterrein te vegen (met name op zondagochtend).

In de evaluatie is ook het parkeerprobleem tijdens de kermis in het centrum genoemd. Dit probleem kan mogelijk voor een deel worden opgelost door de woonwagens van de kermisexploitanten buiten het centrum te plaatsen. Het evenemententerrein aan de Spinnerstraat, waar de woonwagens nu staan, kan dan als tijdelijk parkeerterrein worden ingericht voor bewoners, winkelpersoneel, ambtenaren e.d.. Zonodig zou dit ook kunnen gebeuren met het terrein aan de Mgr. Zwijsenstraat. De komende tijd wordt bekeken welke (haalbare) alternatieven er zijn om de woonwagens elders te plaatsen.

Enige tijd geleden is het idee geopperd om op zaterdag een zogenaamde Hollandse Avond te organiseren, samen met de plaatselijke horeca en een plaatselijk artiestenmanagement. Dit idee wordt verder uitgewerkt met de plaatselijke ondernemers, politie en brandweer.

Wilt u meer informatie over de kermis, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Kusters, telefoonnummer 0499-360 213.

Bron, overgenomen met officiële toestemming : Gemeente Best

Terug