www.hullygully.nl

Alle foto's zijn copyrighed, alle rechten hiervan voorbehouden aan webmaster www.hullygully.nl

All pictures are copyrighed, all rights reserved by webmaster www.hullygully.nl

30 april 2009. Nederland viert massaal koninginnedag op allerlei evenementen. Zo ook in Tilburg op o.a. de braderie van de wijk Hasselt. Deze braderie bevat geen draaiattracties maar wel stonden er kermisattracties als 2 gebakkramen, een lucky duck en lucky cranes. Tijdens het maken van deze reportage vond op hetzelfde moment elders in Apeldoorn een aanslag plaats op de koninklijke familie met dodelijke slachtoffers in het publiek. Een actie die het koninginnefeest danig verstoorde in ons land. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van deze daad.

terug