www.hullygully.nl

Copyright www.hullygully.nl

NIEUWS

30 november 2008

Dierentuinen lijken winnaar in strijd om vrije tijd

Groei met een kwart terwijl attractieparken bezoekers verliezen

Dierentuinen lijken in ons land de strijd om de vrije tijd in elk geval voor een deel te winnen. Terwijl de attractieparken hun bezoekersaantallen in de afgelopen vijf jaar met bijna zes procent zagen terug lopen nam het bezoek aan dierentuinen in dezelfde periode met een kwart toe. Dat blijkt uit een studie naar dagrecreatie in Nederland van het Economisch Bureau van ING. Nederlanders hebben gemiddeld 45 uur beschikbare vrije tijd per week en dit aantal uren zal dalen, verwacht ING, onder andere door toename van de arbeidsparticipatie en flexibilisering van werk. Het aanbod van dagrecreatie in Nederland is groot en neemt nog verder toe. De concurrentie om de vrije tijd van de consument wordt daardoor heviger.

Krimpende markt - De dagrecreatie in Nederland zit in een licht dalende trend. Zo daalde het aantal dagtochten de afgelopen vijf jaar met bijna 8%. De redenen hiervoor zijn: de afname van vrije tijd binnen gezinnen met kinderen, te weinig vernieuwing in het aanbod en de populariteit van goedkope vluchten naar het buitenland. Nederlanders ondernemen jaarlijks samen vier miljard vrijetijdsactiviteiten. Daarbij geven zij samen 48,9 miljard euro uit.

Attractieparken - Aan attractieparken geeft de consument jaarlijks 2,25 miljard euro uit. De verschillen in omzetontwikkeling per park zijn daarbij behoorlijk groot. Nederland telt circa 170 pret- en themaparken en 48 dierentuinen en dit aanbod neemt nog steeds toe. Hierdoor dreigt overcapaciteit in een markt die als gevolg van demografische ontwikkelingen krimpt.

Quality time toverwoord - 'Leuk voor de consument die meer keuze heeft, maar ondernemers in de dagrecreatie moeten alles uit de kast halen om hun gasten te verleiden, Waarbij ‘quality time’ het toverwoord is', zegt Rob Bakker, branchemanager Bouw, Vastgoed & Leisure van ING Bank.

Kansen - Aanbieders van dagrecreatie die succesvol willen zijn, moeten investeren in innovatie, marketing en een productiviteitsverhoging. Rob Bakker: 'Dat dierentuinen betere cijfers laten zien dan attractieparken, heeft te maken met gerichte investeringen in innovatie. Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden in vernieuwing van het aanbod, waardoor dierentuinen nu een andere rol vervullen dan pakweg tien jaar geleden'.

Op maat bedienen - Marketinginspanningen moeten erop gericht zijn om elke doelgroep op specifieke wijze te bedienen met de nieuwste technieken. Verhoging van de productie is volgens de ING-studie te bereiken door langere openingstijden per dag en door het jaar heen. Maar ook door de inzet van prijsdifferentiatie: het vragen van de juiste prijs op het juiste moment.

Bron : Tourpress Holland

29 november 2008

Kermis Helmond schuift met data vanwege Tilburg

Foto : Kermis Helmond in 2008, Godrie Spijkers

door Arjen Vos - HELMOND - De Helmondse zomerkermis wordt komend jaar niet meer gehouden van vrijdag tot en met donderdag maar van donderdag tot en met woensdag. In Laren, dat traditioneel zijn kermis pal vóór die van Helmond heeft, zijn ze daar echter niet blij mee.

De organisatie van de kermis in Helmond voelt zich min of meer gedwongen de openingsdag naar voren te halen doordat exploitanten in Tilburg – de kermis ná Helmond – steeds minder tijd krijgen om daar hun attractie op te bouwen. Dat leidde er vorig jaar toe dat het reuzenrad in Helmond al vóór het einde van de kermis afgebroken werd omdat anders de exploitant in Tilburg in tijdnood kwam.

De verschuiving in Helmond heeft nu echter consequenties voor de kermis in het Noord-Hollandse Laren. De laatste dag van die kermis valt nu samen met de eerste van de Helmondse. Kermisondernemers zullen dus moeten kiezen, want Laren is niet van plan te schuiven met data. "Donderdag is traditioneel de beste kermisdag hier", aldus de Larense kermiscoördinator Karel Loeff. "Wij gaan niet wijken voor Helmond."

Volgens Loeff heeft de verandering in Helmond te maken met teruglopende inkomsten, maar dat wordt door een woordvoerder van de gemeente Helmond bestreden. " We houden gewoon rekening met het feit dat de exploitanten tijd genoeg moeten hebben om naar Tilburg te kunnen. Het voorval met het reuzenrad, vorig jaar, was een duidelijk signaal. Daar spelen we nu op in."

Het verwijt dat Helmond oncollegiaal gehandeld heeft door al op de slotdag van de kermis in Laren te starten, wijst hij van de hand. "We hebben in de wijde omgeving gekeken hoe het zit met de kermissen, maar je kunt niet verlangen dat we met élke kermis in het land rekening houden. Het is jammer voor Laren, maar er is niks aan te doen."

De Helmondse zomerkermis begint komend jaar op 9 juli en eindigt op 15 juli.

Bron : Eindhovens Dagblad

27 november 2008

Kermis in Ermelo lijkt komende jaren gered

Dit blijkt uit het ongegrond verklaren van twee bezwaarschriften die tegen deze locatie waren ingediend. Eén was te laat en is daarom niet ontvankelijk verklaard

Het andere bezwaar was afkomstig van de eigenaar van de Plus Markt die eveneens aan de Markt is gevestigd. Zijn bezwaren waren gericht tegen het verlies van parkeerplaatsen tijdens de kermis en overlast van hangjongeren waardoor mensen niet meer in de zaak zouden durven te komen.

De kermis wordt jaarlijks uitbesteed door de Oranjevereniging. Deze is sterk afhankelijk van de inkomsten om de jaarlijkse festiviteiten rond Koninginnedag te financieren. Het Ermelose college vindt, gesteund door de onafhankelijke commissie bezwaarschriften, dat de eigenaar van de Plus niet onevenredig wordt getroffen door het besluit. Het marktterrein is een voor het publiek toegankelijk terrein en om die reden kunnen de aanwezige parkeerplaatsen ook door iedereen worden gebruikt.

Daarmee wordt aangegeven dat de parkeerplaatsen niet specifiek voor de Plusmarkt zijn bestemd. Bij de supermarkt zijn bovendien, zo geeft het college, aan parkeerplaatsen die zijn gelegen binnen de blauwe zone. Daardoor vindt er een regelmatig verloop van parkeerders plaats. De pak- en woonwagens van de kermis worden bovendien op het Calluna-terrein geparkeerd om de overlast te beperken. Ten aanzien van de hangjongeren geldt dat hiervoor een plek is gezocht bij het gemeentehuis. Daarnaast controleert de politie regelmatig.

Bron : De Stentor

26 november 2008

Snackwagen wordt Gebakkraam.

Op de zomerkermis van Rijen ging de nieuwe snackwagen van exploitant Brantenaar in premiere. Deze snackwagen is inmiddels omgebouwd naar een gebakkraam. Dit naar aanleiding van het verloren gaan van de oudere gebakkraam bij een grote brand afgelopen september. Naast de oude gebakkraam zijn toen meer attracties van verschillende exploitanten verloren gegaan waaronder ook spookhuis RollerGhoster.

25 november 2008

Fun in Central Park

Familie v.d. Weerdt-Seggers presenteert voor 2009 funhouse Central Park. Het funhouse is 18,4 meter lang en heeft een hoogte van 8,25 meter. Bezoekers van Central Park komen allerlei verrasisngen tegen waaronder een loopton en draaiende rollen. De attractie wordt op dit ogenblik gebouwt en zal ongeveer begin februari gereed moeten zijn.

Met dank aan J.v.d. Weerdt.

25 november 2008

Bizarre vondsten in Alton Towers

Alton Towers Resort reports bizarre finds as they start clearing fated Corkscrew site

29/10/2008 - You’re pulling my leg!

Alton Towers Resort reports bizarre finds as they start clearing fated Corkscrew site Two weeks ago, the Alton Towers Resort announced the closure of its famed 28 year-old rollercoaster, the Corkscrew. This weekend, the Resort started a clear-up of the site in preparation for closure and was faced with some unexpected and bizarre finds including a diamond wedding ring and even a prosthetic leg! The family Resort is used to dealing with a large amount of lost property every year, including car keys, money and mobile phones, but were shocked by the array of items which appear to have been left in or around the Corkscrew ride area. Over its 28 year history, the Corkscrew site alone has yielded 800 pieces of jewellery, 53 shoes (none of which match!), 604 watches, 237 mobiles phones, 10 items of underwear, thousands of caps, a prosthetic ear and more recently, a prosthetic leg. Russell Barnes, Divisional Director at the Alton Towers Resort commented: “At the Alton Towers Resort we deal with over 5000 items of lost property every year including several unusual finds. As the Corkscrew is the oldest rollercoaster in the Park, we were expecting to find some strange items when we started clearing the Corkscrew area but a prosthetic leg definitely tops the list as the most bizarre. If anyone has any information on the missing leg, we would be keen to hear from them.” The Corkscrew will run for the final time on Sunday 9th November when the Park will be hosting a special day for members of the public who would like to ride the coaster one last time. For more information visitwww.altontowers.com/corkscrew.

Bron : Persbericht Alton Towers

24 november 2008

Zweefmolen in Klazienaveen

KLAZIENAVEEN - In het winkelcentrum van Klazienaveen wordt een 60 meter hoge zweefmolen geplaatst. De zweefmolen wordt midden op het plein bij Het Schip opgebouwd. De zweefmolen, genaamd: ‘Around the World‘ draait van 20 december tot en met 3 januari.

Bron : www.emmen.nu

24 november 2008

DVD Leiden

Bij www.kermisland.com is een nieuwe dvd verschenen. Deze keer de dvd van de kermis uit Leiden.

Bron : www.kermisland.com

23 november 2008

Discussie over datum kermis Helmond: Vernieuwde Larense zomerkermis gaat uit van eigen kracht

19 nov.- De datum van de vernieuwde Larense zomerkermis staat onder druk. Zonder bestuurlijk collegiaal overleg heeft de gemeente Helmond besloten de kermisdatum te vervroegen. Voor de kermisexploitanten met een traditionele route betekent dat dat ze moeten kiezen voor Laren of voor Helmond.

De Helmondse zomerkermis wordt in 2009 met een dag vervroegd, waardoor deze op donderdagavond begint. Karel Loeff, kermisintendant van de gemeente Laren: “de donderdag is traditioneel in Laren de beste kermisdag. Dan komt iedereen vanuit het hele Gooi de kermis nog een keer bezoeken. We waren even in twijfel, maar weten het nu zeker: we gaan niet wijken voor Helmond en houden vast aan de traditionele data van onze zesdaagse kermis.”

De Larense zomerkermis begint altijd op de eerste zaterdag in juli en eindigt op de donderdagavond. “Vroeger was er dan een nacht en een dag over om over te rijden naar Helmond”, aldus Jan Boots van de Nederlandse Kermis Bond NKB. Helmond begon de afgelopen jaren al op vrijdag, maar “afbreken, overrijden en opbouwen met een nacht tussen is prima haalbaar,” aldus directeur Boots.

Loeff denkt dat de vervroeging te maken heeft met slechtere verdiensten in de industriestad. “In Helmond lopen de inkomsten terug, omdat de kermis ook niet op de vanouds gezellige pleinen kan worden gehouden.Een regelrecht zwaktebod dus eigenlijk om die kermis overeind te houden”.

Nicole Vermolen van de Bond van kermisbedrijfhouders BOVAK adviseert de gemeente Laren de traditionele datum te handhaven. “Dat bepleiten we voor alle kermissen, dus ook voor Helmond.” Het college van B&W van de gemeente Laren houdt daarom vrijwel zeker vast aan de traditionele datum, die in 2009 van 4 tot en met 9 juli zal zijn.

Loeff: “We gaan uit van onze eigen kracht. Samen met kermismeester Peter Kitzen ben ik al bezig met zeer spectaculaire grootvermaakzaken, die zeker niet naar Helmond zullen gaan. Wat dat betreft hopen we snel de belangrijke trekkers van de derde editie van de zomerkermis bekend te kunnen maken.”

Bron : Leo Janssen - Larens Behoud

23 november 2008

Gunningen zomerkermis Vaals 2009 : 4 t/m 7 juli 2009

Grootvermaak : Autoscooter (J.P.van Reken), Treasure Island (Scheffer) en Powerdancer (v.o.f. Witte)

Kinderattracties : Draaimolen (D. Hoefnagels), Jungle Ride (Attractiebedrijf Boschker),

Spelzaken : Lucky Duck (Knubben Amusement), Lijntrek (R. Gigengack), Grijpkranen, Pusher Palace (Roels-van Essen),

Verkoopzaken : Hollandse gebakkraam (Willy Knubben), Noten-en popcorn (Timmermans-Hendriks), Snoep en Suikerspin (J. Hendriks) en Foodhouse (Rovers v.o.f.)

Overige : Aqua Blasta (Roels-van Essen), Van Gogh's Tekenstudio (Knubben Amusement)

Bron : www.kermisvaals.nl

22 november 2008

Doldwaze pietenjacht in Toverland

In navolging van het succes van afgelopen jaar, toen duizenden gasten het park tijdens de speciale Sinterklaas-activiteit bezochten, organiseert Attractiepark Toverland ook dit jaar wederom de doldwaze Pietenjacht.

Voor deze speciale gelegenheid brengen tientallen Zwarte Pieten op zaterdag 22 november en zondag 23 november een bezoek aan het Limburgse attractiepark.

Persbericht : TOverland

22 november 2008

Attractiepark Toverland wederom geprezen voor haar top-personeel!

Attractiepark Toverland heeft met haar onderscheidende personele inzet een mooie plaats weten te bemachtigen in de top 10 van de leukste uitjes van Nederland. Dit komt naar voren uit een grootschalig onderzoek van de website www.eropuit.nl, een initiatief van de NS.

Voor dit onderzoek, de Nationale Uitjestest 2008, hebben ruim 44.000 mensen bijna 1.000 uitjes getest.

Persbericht : TOverland

21 november 2008

Kermis verhuist naar terrein bij De Does

Leiderdorp - De Leiderdorpse kermis verhuist naar het Amaliaplein. Het college van burgemeester en wethouders wil van het terrein bij zwembad De Does een evenementenplein maken. ,,Grotere evenementen kunnen dan mogelijk naar Leiderdorp worden gehaald.''
Met de verplaatsing van de kermis rond koninginnedag van de Engelendaal naar het parkeerterrein bij het zwembad haalt de gemeente een hoop ergernis weg. De kermis stond vijf jaar lang op twee rijbanen van de Engelendaal en zorgde steeds weer voor verkeersopstoppingen.
Vorig jaar al wilde de gemeente de kermis ergens anders houden, maar toen lukte het ondanks een zoektocht van een jaar niet om een andere plek te vinden. Er zjin nu verschillende locaties onderzocht en het Amaliaplein blijkt de beste optie: centraal gelegen en goed bereikbaar voor fietsers en automobilisten.
Als het terrein wordt bestraat, zou het een echt evenementenplein kunnen worden. Het college onderzoekt of dat inderdaad kan.

Bron : Leidsch dagblad

20 november 2008

Larense kermis laat zich niet wegdrukken door Helmond

Laren - ,,Even hebben we overwogen onze datum aan te passen aan die van Helmond. Maar daar hebben we toch van afgezien. De kermis van Laren wordt op de traditionele datum gehouden. Dat is voor volgend jaar van 4 tot en met 9 juli.''

Karel Loeff, kermisintendant van de gemeente Laren is duidelijk. De Larense kermis wijkt niet voor een gril van Helmond, dat haar kermis naar voren schuift onder het mom dat exploitanten dan eenvoudiger naar Tilburg kunnen. Door dat schuiven overlappen Helmond en Laren elkaar met een dag, de donderdag. ,,De donderdag is traditioneel onze beste kermisdag'', zegt Loef. ,,Dan komen de mensen uit heel het Gooi.''

Bron : Gooi- en Eemlander

19 november 2008

Pretparkmensen bezorgen winterpost.

BIDDINGHUIZEN/HARDERWIJK - Het Biddinghuizense pretpark Walibi en de Harderwijkse arbeidsbemiddelaar P&O Adviesgroep Van Bruggen BV slaan de handen ineen om seizoensmedewerkers van Walibi het jaarrond aan een 'vast inkomen' te helpen. Het pretpark is in de wintermaanden gesloten, maar uiteraard willen de medewerkers dan ook graag van een inkomen en werk genieten.

Het idee van Walibi en de adviesgroep slaat aan, volgens een woordvoerder van Walibi. Bijna vijftig pretparkmensen zijn aan het werk bij andere organisaties. Ze bezorgen bijvoorbeeld post en werken bij Dorhout Mees en Flevonice bij Biddinghuizen.

Na het winterseizoen gaan ze weer aan de slag bij het pretpark.

Bron : De Ondernemer

18 november 2008

Draaimolen van RPL Verhuur

De meeste populaire kinderattractie is ongetwijfeld de draaimolen. Er reizen er in allerlei mogelijke varianten. Een nieuwe exemplaar is dit draaimolen van RPL verhuur dat afgelopen weekend stond de draaien tijdens een sinterklaasintocht.

17 november 2008

Steeds meer attractieparken 'winterhard'

Foto : WinterDippiedoe vorig jaar. G. Spijkers

In Nederland winteropening bij de Efteling en Toverland Sevenum

Steeds meer pretparken zetten ook in de winter hun poorten open voor gasten op zoek naar vertier. En de parken pakken uit: duizenden lichtjes, echte sneeuw, metershoge kerstbomen, romantische kerstmarkten, winterse shows, ijs- en rodelbanen, niets is te gek om de bezoekers te vermaken.

Tot aan de komst in 1992 van Disneyland naar Frankrijk hielden alle attractieparken in Europa een lange winterslaap. Disney bracht de jaarrond openstelling mee uit de Verenigde Staten. Het park bij Parijs werd er speciaal op gebouwd, met veel overdekte attracties, verwarmde wachtrijen en overal behaaglijke eethuisjes.

Efteling eerste - De Efteling was het eerste seizoenspark in Europa dat de grote stap durfde te wagen: in de winter opengaan voor het publiek. In 1999 vond voorzichtig de eerste proef plaats. Al meteen bleek de Winter Efteling een schot in de roos. Andere parken volgden. Inmiddels zijn er in Europa zestien grote pretparken die rond kersttijd open gaan.

Wie met wanten aan, sjaal om en muts op een dagje winterpretpark wil beleven kan terecht in diverse parken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Nederland - Vrijwel algemeen bekend is de Winter Efteling in Kaatsheuvel, met naast de feeërieke sprookjes extra attracties als een overdekte schaatsbaan en een Kinder Winter Wonderland. Het grotendeels overdekte pretpark Toverland in het Limburgse Sevenum is elke dag van het jaar open, dus ook in de winter.

België en Duitsland - In België kunnen winteravonturiers terecht in Bellewaerde en Plopsaland, beide gelegen in het zuidwesten van Vlaanderen. In Duitsland heeft Phantasialand zijn park dromerig gedecoreerd voor Wintertraum. Iets verder rijden – in het zuiden van Duitsland – ligt het veelbezochte Europa-Park, dat onder meer een echte kerstmarkt binnen zijn poorten heeft.

Disneyland Parijs - Veel Nederlanders en Belgen zullen ook afreizen naar Parijs, waar Disneyland een complete wintermetamorfose heeft ondergaan. Ten noorden van de Franse hoofdstad ontvangen Astérix en Obelix dik aangekleed hun gasten in Parc Astérix.

Parkplanet.nl - Op de onafhankelijke parkenwebsite www.parkplanet.nl
staan alle winteractiviteiten van deze en andere pretparken in en om Nederland keurig op een rijtje. Daarnaast biedt Parkplanet actuele informatie en nieuws over meer dan vijftig pretparken in Europa en de V.S.

Bron : Tourpress

17 november 2008

Leeuwenbaby's te gasten in televisieshow

Foto : Zoo Safari & Hollywood Park

Televisiezender ARD had onlangs wel heel ongewone gasten in het programma "Quiz der Tiere". Babyleeuwen uit de Zoo Safari & Hollywood Park uit Stuckenbrock waren er te gast.

Bron : Zoo Safari & Hollywood Park

16 november 2008

Duitsers willen kermis als werelderfgoed

NEURENBERG - Duitse kermisexploitanten willen dat het volksvermaak wordt beschermd als werelderfgoed. Zij vinden dat kermissen en jaarmarkten op de lijst van de VN-cultuurorganisatie Unesco moeten komen.

De feesten zijn eeuwenoude tradities, motiveerden exploitanten vrijdag in Neurenberg hun streven. Veel kermissen worden echter bedreigd omdat terreinen in centra worden volgebouwd. Steeds meer volksfeesten moeten uitwijken naar de rand van plaatsen.

De ruim 12.000 kermissen in Duitsland trokken vorig jaar 178 miljoen bezoekers. De 1750 kerstmarkten zijn goed voor zestig miljoen belangstellenden.

Bron : Nu.nl

15 november 2008

Kermis Deurne blijft op huidige locatie

De kermis in centrum Deurne blijft staan op de huidige locatie. Dat heeft het college van B&W onlangs besloten. De kermis in Deurne is een evenement dat rust op een eeuwenlange traditie. Al meer dan vierhonderd jaar is het een jaarlijks terugkerend feest voor jong en oud dat naar de mening van het college ook nog jaren moet blijven bestaan. Ook de gemeente kan daar een bijdrage aan leveren door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk zijn. En een belangrijke randvoorwaarde voor een goedlopende kermis is een goede locatie.

Tot enkele jaren geleden stond de kermis op de Markt en op de plek waar nu Wolfsberg ligt. Door de grote veranderingen in het centrum van Deurne, onder andere de bouw van Wolfsberg, was destijds een andere locatie nodig was voor de kermis. De gemeente heeft hiervoor indertijd een uitgebreid onderzoek gedaan waarbij vele belanghebbenden betrokkenen zijn. Uit de vier mogelijke locaties bleef er uiteindelijk maar een over en dat is het terrein waar de kermis de afgelopen jaren heeft gestaan: Markt, Visser, Kerkstraat en parkeerterrein Kerkstraat/ Molenstraat. Plaatsing buiten het centrum zou volgens het overgrote deel van de belanghebbenden funest zijn voor het voortbestaan van de kermis. En die mening onderschrijft het college overigens.

Nu de afronding van het centrumplan nadert, is wederom de locatie van de kermis onder de loep genomen. Uit de praktijk is inmiddels gebleken dat de veiligheid en bereikbaarheid van de huidige locatie gewaarborgd zijn en zijn er geen onoverkomelijke problemen geconstateerd.

De gemeente heeft ook nog naar Wolfsberg en de route daarnaartoe als alternatief gekeken maar dat blijkt als kermislocatie niet geschikt te zijn. Deze locatie biedt namelijk te weinig ruimte om de nieuwere, grotere attracties te plaatsen. Bovendien wordt het plein Wolfsplein ingesloten door hoogbouw waardoor het geluid van kermis moeilijker weg kan vloeien.

Dit alles heeft de gemeente doen concluderen dat de huidige locatie de enige geschikte is. De Martinetstraat en het nieuwe Martinetplein zouden hier eventueel nog wel aan toegevoegd kunnen worden. Dit gaat de gemeente nog onderzoeken.

Bron : Gemeente Deurne

14 november 2008

Psycho voor Kriek-Buwalda

V.O.F. Kriek-Buwalda presenteert voor 2009 de Psycho. Een loopspookhuis die onder de duitse exploitant Pluschies in 2007 en 2008 al in Tilburg te bewonder was. In deze loopattractie ondervinden bezoekers allerlei psycho-avonturen inclusief een bloedstollend avontuur in een lift.

14 november 2008

DVD Bocholt

Bij www.kermisland.com is een nieuwe dvd verschenen. Deze keer de dvd van de kermis uit Bocholt.

Bron : www.kermisland.com

12 november 2008

Venrayse kermis blijft zes dagen

Venray - De Venrayse kermis blijft een festijn van zes dagen. Van vrijdag tot en met woensdag rond de eerste zaterdag in augustus. Wethouder Van der Broeck opperde afgelopen kermiswoensdag tijdens de evaluatie het idee om de kermis met een dag te verlengen. “We hebben als college besloten dit niet te doen”, verklaart Van der Broeck. “Ik heb het balletje destijds opgegooid omdat ik die geluiden steeds vaker hoorde. Maar daarna kwamen er alleen maar negatieve reacties. De mensen vinden zes dagen lang genoeg. Je kunt een euro ook maar een keer uitgeven.”

De uitbreiding van het kermisterrein gaat wel door. Alleen kan het in 2009 nog niet gerealiseerd worden omdat het plein in de Gouden Leeuw dan nog niet klaar is. Met ingang van 2010 zal de Venrayse kermis vier of vijf attracties meer tellen. Van der Broeck ziet de uitbreiding vooral als een kwaliteitsimpuls. “Je moet dan niet denken aan botsauto’s of aan een Lunapark.We hebben nu ieder jaar een of twee echte toppers. Dat is wat weinig. Met de uitbreiding in de Gouden Leeuw is het straks mogelijk drie of vier grote publiekstrekkers naar Venray te halen. Dat zal de kwaliteit en aantrekkingskracht van de kermis zeer ten goede komen.”

In 2009 is het project ‘Centrum op de schop’ grotendeels voltooid. Het heeft geen gevolgen voor de omvang van de huidige kermis. Volgens de wethouder kunnen er volgend jaar evenveel attracties geplaatst worden als in 2008. Alleen de opstelling zal veranderen. Er komen meer bomen op de pleinen en het Schouwburgplein krijgt een grotere oppervlakte. “Daar moeten we rekening mee houden. We zullen moeten schuiven met de opstelling.”

Voor het eerst sinds 2002 gaan de ritprijzen volgend jaar omhoog. Venray wil een echte familiekermis blijven met lage, vaste prijzen. Van der Broeck meldt dat het onmogelijk is de ritprijzen nog langer op hetzelfde, lage niveau te houden. “Ze zijn al zes jaar niet meer verhoogd. Kijk meer eens hoe hard in die periode de kosten voor brandstof en energie zijn gestegen. Kermisexploitanten hebben hier ook mee te maken. Ze moeten wel aan hun inkomsten kunnen komen. Bovendien is de verhoging nodig om ook de kwaliteit van de attracties te kunnen waarborgen.” De ritprijs voor kinderattracties gaat omhoog van 0,80 naar 1 euro. De prijs voor groot vermaak stijgt van 1,50 naar 1,80 euro.

De gemeente gaat strengere eisen stellen aan de exploitanten van snoepkramen en behendigheidsspelen. Van der Broeck vindt dat de prijzen van het snoepgoed soms de pan uitrijzen. Daar wil hij paal en perk aan stellen.”Ik heb dit jaar gezien dat er suikerspinnen voor 5 euro werden verkocht.” Tot nu toe hanteerde de gemeente het criterium van de hoogste inschrijver. “De exploitant die het meeste bood, kreeg de plek. We letten dan wel op uitstraling en kwaliteit, maar niet op de prijzen. Dat is ook lastig omdat in een snoepkraam wel honderden artikelen worden verkocht”, zegt Van der Broeck. Dat gaat nu veranderen. “Als er een verkoper is die een familieaanbieding heeft van vier suikerspinnen voor zes euro, dan krijgt die de voorkeur boven de exploitant die vijf euro voor een suikerspin vraagt”, haalt de wethouder als voorbeeld aan.

Bron : Peel en Maas Online 6-12-2008

11 november 2008

Varkens op de kermis

Sinds kort reist Marc Geraads met de Piggy Train. Deze attractie was voorheen van J.v.d. Salm uit Reuver. Naast "Babe" is de Piggy Train de tweede kinderattractie in Nederland waar kinderen een rondje kunnen maken in een varken.

10 november 2008

Bezoekers Tilburgse kermis gezocht

De gemeente maakt volgend jaar een documentaire over de Tilburgse kermis. De film geeft een beeld van exploitanten, de marktmeester en natuurlijk de bezoekers. De gemeente zoekt een Tilburgse familie die dagelijks naar de kermis gaat. Het familieleven en het krijgen van nieuwe relaties op de kermis is een belangrijk onderwerp in de documentaire. Dit thema verbindt vroeger met nu en dat laat de film zien.

Meer informatie: Jet van Baast, tel. 06 51 57 41 75 E-mail: jet.van.baast@tilburg.nl.

Bron : Tilburgse Koerier

9 november 2008

Tweede Snowjet voor Reinard van der Veen

Exploitant Reinard van der Veen heeft een tweede Snow Jet aangeschaft. De attractie zal medio juni 2009 te zien zijn op de Nederlandse kermissen. De attractie zal opnieuw gedecoreerd worden in de stijl zoals we deze al van de eerste Snow Jet kennen. De verlichting zal ook compleet nagezien worden inclusief de strobo's.

8 november 2008

Koale kermis van start

vrijdag 07 november 2008 - OOTMARSUM - Vandaag begint in Ootmarsum de Koale kermis. In de straten van het gezellige centrum staan weer veel attracties opgesteld, waaronder het reuzenrad.

Maar ook de andere attracties zijn de moeite waard, zoals de botsauto’s, de Polyp, de Breaker, het Lunapark en voor de kleinsten onder ons natuurlijk de draaimolen. Op de Koale kermis gelden de laagste ritprijzen in de regio.

Bron : Twente FM

7 november 2008

Obama wacht plek in Hall of Presidents

FLORIDA (VS) • 05-11-2008 • Barack Obama krijgt, nu hij gisteren verkozen is tot de 44ste president van de Verenigde Staten, een plekje in de Hall of Presidents in het Magic Kindom.

Make over - Walt Disney World heeft de attractie gesloten om tijd te hebben de 44e president van Amerika toe te kunnen voegen. De show, waarin alle presidenten die de Verenigde Staten hebben gehad figureren, blijft maar liefst acht maanden dicht. Disney gebruikt die periode ook om de Hall of Presidents een complete make over te geven. Alles wordt aangepakt: het licht, het geluid, de mechanische technieken en de projecties.

Geschiedenis - The Hall of Presidents opende op 1 oktober 1971. Bezoekers nemen plaats in een theater waar ze eerst een tien minuten durende film over de geschiedenis van Amerika zien. Na afloop komt er uit de toneelvloer een podium te voorschijn met daarop levensgrote, bewegende poppen, de presidenten van Amerika voorstellend.

Abraham Lincoln - In de eerste versie gaf alleen president Abraham Lincoln een speech. Alle andere presidentsfiguren staan of zitten en luisteren al bewegend toe. In de jaren negentig werd daar een toespraak van de zittende president aan toegevoegd. Zowel Bill Clinton als George W. Bush verleenden hun medewerking aan die speech. Disney hoopt en verwacht dat ook Barack Obama zal meewerken aan de vooral onder Amerikanen populaire attractie.

George Washington - Wanneer op 4 juli volgend jaar – de nationale feestdag in de Verenigde Staten – de attractie weer voor het publiek zal openen, zal nog een derde president spreken, namelijk George Washington. Toeschouwers zullen in de nieuwe versie van de Hall of Presidents een beter zicht krijgen op de presidenten, die één voor één worden voorgesteld en daarbij vriendelijk knikken of zwaaien.

Bron : Parkplanet

5 november 2008

Pluk de bloem

Sinds najaar 2008 reist het bloemenspel van exploitant Olde Scholtenhuis door Nederland. Met de spel kies je een bloem uit. Staat er een bepaalde kleur onder de bloem dan heb je prijs. Iedereen mag de bloem houden dus je hebt zo wie zo al een prijs !

4 november 2008

Frankenstein volgens Verbruggen-de Raden

Loopspookhuis Frankenstein reist sinds kort onder exploitantenfamilie Verbruggen-de Raden. Voorheen reisde deze attractie onder exploitant Hoefnagels-Denies. Bezoekers ontmoeten allerlei spook-figuren. Wie veilig buiten denkt te blijven kan trouwens vanuit onverwachte hoek een natte verrassing ervaren.

3 november 2008

Rock It

In 1983 scoorde Herbie Hancock een wereldhit met "Rock It". Een synthesizer nummer waarin ook nog behoorlijk gescratched werd. En ook de bijbehorende videoclip was doorbrekend. In 2009 komt er een tweede KMG Inversion op de Nederlandse kermissen met de naam "Rock It". Peter Stroucken gaat met de Rock It reizen. Opvallend dat de eerste Inversion die op reis ging ook een naam had van een oude synthesizer hit : Dominator. Zal dit een trend gaan worden ? Ongetwijfeld zal de Rock It een of meerdere keren te zien zijn bij de reportages in 2009.

Tekst : Godrie Spijkers, Afbeelding met dank aan Peter Stroucken. 08

Brigitte Greif gaat treinen

Jean Severeyns heeft zijn kindertrein verkocht. Brigitte Greif is de nieuwe eigenaar van deze attractie.

Tekst en foto : Godrie Spijkers

2 november 2008

Jouw tekst op funny plates

Ben je een playboy, pretty girl of vind je jezelf super en wil je dit laten weten ? Dan kun je op de kermissen van 2009 terecht bij 'Funny Plates' van Jan Cordes Jr. Bij deze nieuwe attractie kun je je eigen tekst laten graveren op een blanco nummerbord.

Tekst : Godrie Spijkers, Afbeelding met dank aan Jan Cordes.

1 november 2008

Foto's "Kermis tussen Kerk en Kroeg"

De organisatie van "Kermis tussen Kerk en KRoeg uit Hooge Mierde laat weten dat foto's van dit evenement op hun website beschikbaar zijn.

De website is : Foto's HKG De Mierden

Bron : HKG De Mierden

1 november 2008

Kermis in 2009 op dezelfde locatie

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur onderzoekt naar de toekomst toe of er eventueel alternatieve locaties voorhanden zijn als kermisterrein in Etten-Leur Noord. Vooralsnog wordt in 2009 de huidige locatie aan het Van Bergenplein gehanteerd. Het college van burgemeester en wethouders reageert daarmee op het verzoek dat de fractie van Ons Etten-Leur in september deed om de kermis te verplaatsen naar het deel vanaf het kruispunt bij het Trouwkerkje op de Lange Brugstraat tot aan de Kasteellaan.

Bron overgenomen met officiële toestemming : Internetbode

Oudere berichten 2008

Back