www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

12 Januari 2008

Ongewisse toekomst voor Meppeler kermis.

dinsdag 8 januari 15:15 - MEPPEL - Tijdens de Donderdag Meppeldag is er dit jaar voor het eerst sinds jaren geen kermis in de stad. Omdat er rond die tijd de herinrichting van de Kromme Elleboog en de Groenmarkt op stapel staat, is er geen plek meer voor een grootschalig evenement als de Zomerkermis. De exploitanten willen in overleg met de gemeente Meppel dit jaar wel een Pinkster-kermis houden op het Vledder. Dat is misschien wel het laatste kermisevenement dat de komende jaren in Meppel wordt gehouden. Sinds de brandweer en de gemeente bepaald hebben dat een kermis op het Kerkplein en de Prinsenstraat te veel veiligheidsrisico‘s oplevert, is de Meppeler kermis door de stad gaan zwerven. In 2005 en 2006 was er Zomerkermis en Pinksterkermis op het Vledder. Uit de evaluatie bleek dat het Vledder vooral in de zomervakantie geen goede locatie was. Volgens de morrende exploitanten is Het Vledder te ver van het centrum gelegen. Op verzoek van de exploitanten is toen onderzocht of de kermis ook in de binnenstad kon plaatsvinden. Hierover is overleg geweest met ondernemers en omwonenden. Het College heeft besloten om in 2007 de kermis te organiseren op de locaties Kromme Elleboog en Groenmarkt. Achteraf bleek dat de exploitanten de kermis op deze binnenstadslocatie qua bezoek en omzet evenmin een succes vonden. In 2008 is het logistiek niet mogelijk om op kermis te houden op de Groenmarkt en de Kromme Elleboog, maar de exploitanten zien er al helemaal geen brood in om met de Zomerkermis terug te keren naar het Vledder. Liever komen de kermisexploitanten komende zomer helemaal niet naar Meppel als er geen plek voor hen is.

Alhoewel de Stichting Donderdag Meppeldag geen bemoeienis had met de organisatie van de Zomerkermis, het lunapark werd toch gezien als een traditioneel programmaonderdeel van de twee eerste Donderdag Meppeldagen. ‘Toen we hoorden van de afgelasting van de Zomerkermis zijn we gaan nadenken over een nadere invulling van de Groenmarkt,‘ aldus voorzitter André Schenkel van Stichting Donderdag Meppeldag. ‘Het bestuur heeft extra budget aangevraagd en gekregen van de gemeente om het programma van Donderdag Meppeldag te vernieuwen. Het blijft natuurlijk wel de vraag in hoeverre de Groenmarkt en de Kromme Elleboog komende zomer beschikbaar zijn voor festiviteiten. Als de kermis niet door kan gaan wegens de herinrichting, zal Stichting Donderdag Meppeldag waarschijnlijk ook niet overal terecht kunnen op die locatie,‘ verwacht voorzitter Schenkel. De gemeente wil een éénjarige overeenkomst aangaan met de exploitanten Bosma, Seggers en Leusink voor de organisatie van een pinksterkermis. Deze kermis wordt gehouden van woensdag 7 t/m maandag 12 mei 2008.

De toekomst van de Meppeler kermis blijft onzeker. ‘In verband met planontwikkelingen op het Vledder is het terrein achter de Markthallen vanaf 1 januari 2009 niet meer beschikbaar voor grote evenementen, zoals een kermis. Ook in de binnenstad, na herinrichting van de Kromme Elleboog en Groenmarkt, is er weinig ruimte beschikbaar voor een grootschalige kermis,‘ zo geeft de gemeente aan in een adviesnota. ‘In het najaar van 2008 moet er nader onderzocht worden of en op welke wijze we nog een kermis willen organiseren,‘ aldus de gemeente. Twee jaar geleden opperde de gemeente Meppel de braakliggende delen van bedrijvenpark Blankenstein als mogelijk kermisterrein. Dat plan werd door de kermisexploitanten echter meteen van tafel geveegd. De kermis van Bodegraven zal plaatsvinden in het centrum van Bodegraven op 11, 12 en 13 september 2008. Deze zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse Najaarsmarkt.

Bron :, overgenomen met officiële toestemming : Meppeler Courant
.

Terug