www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

12 Januari 2008

Geen leges kermis

Het college wil geen extra kosten gaan heffen voor het houden van kermissen. Men wil lokale evenementen juist steunen.

Tijdens de begrotingsbehandeling kwam vanuit de raad de vraag of er onderzocht kon worden of er geen inkomsten voor Wijdemeren gegenereerd konden worden uit de kermissen in de verschillende kernen.

Geen kermisbeleid - Het college heeft dat onderzocht en komt tot de conclusie dat die kostenverhoging misschien wel kan, maar ongewenst is. Het zou de toegang tot de kermisattracties alleen maar duurder maken. Bovendien heeft Wijdemeren geen kermisbeleid. Om tot bijv. de verhuur van de grond voor een kermis over te gaan moet vastgesteld worden wie er dan kan huren en voor welke prijs. Dat kan betekenen dat de exploitanten die de kermissen al jaren organiseren mee moeten doen in een soort loting. Het college vindt dat ongewenst.

Geen evenementenleges - Een andere mogelijkheid zou het heffen van leges op evenementen zijn. Maar juist dat is in 2005 afgeschaft, omdat er nogal wat protesten, bijvoorbeeld van de ijsclubs. kwamen.

De kosten die de gemeente maakt voor de kermissen zijn betrekkelijk gering. Er worden wat hekken en borden geplaatst en na afloop weer verwijderd.

Uit de opbrengst van de kermis in Kortenhoef kreeg 's-Graveland indertijd een bescheiden bedrag dat weer besteed werd aan het verenigingsleven. Dat is in 2006 gestopt. De kermis in Ankeveen kreeg een klein bedrag om de kosten van opslag te dekken. Ook die subsidie wordt met ingang van dit jaar stop gezet.

Loosdrecht: probleem - In Nieuw-Loosdrecht bestaat een probleem met de lokatie van de kermis, blijkt uit het voorstel. De kermis in Nieuw Loosdrecht stond op het braakliggende terrein aan de Tjalk/Rading. Er is aangevraagd om daar ook in 2008 een kermis te houden. De aanvraag is echter afgewezen, omdat er een tijdelijke vestiging van Super de Boer is voorzien op die plek. Er wordt onderzocht of de kermis op het Vuntusplein gehouden kan worden.

De eindconclusie is dan ook dat het college niets wil veranderen aan de bestaande situatie. Het voorstel wordt donderdagavond in de commissie Bestuur en Middelen besproken.

Bron : overgenomen met officiŽle toestemming Wijdemeerse Webkrant
.

Terug