www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

14 Januari 2008

Kermis Laren vanochtend vroeg in de verpachting

FOto : Larens Behoud

7 jan.- De reguliere verpachting van de Larense kermis, waarin exploitanten werden uitgenodigd tot inschrijven voor 2008, vond vanmorgen plaats op het gemeentehuis. Het beleid voor een nieuwe aanpak van de kermis in het Gooise Laren wordt ook in 2008 voortgezet. Tijdens de evaluatie in oktober reageerden de beide kermisbonden, politie en gemeente positief op de vernieuwingen in Laren. De winkeliersvereniging LOB had als enige bedenkingen, vooral tegen de afsluiting van de Sint Janstraat en het Zevend voor het autoverkeer. Desalniettemin zal komend jaar de Sint Janstraat en Zevenend wederom worden betrokken bij het kermisterrein. Opnieuw zal gestreefd worden naar publieksvriendelijke deelnameprijzen en hoge winstkansen voor het publiek én de kermisondernemers. Volgens wethouder Leo Janssen heeft het kermisteam Laren, bestaande uit Karel Loeff, Peter Kitzen en Albert Crans een zeer geslaagd evenement neergezet dat alles in zich heeft om uit te groeien tot de regiokermis die Laren eens was. De kermisexploitanten die in 2007 een plaats hadden ingenomen en waarmee de werkrelatie goed is bevallen is gemeld dat zij voor oktober schriftelijk hun belangstelling kenbaar konden maken voor de kermis 2008. Zij hebben immers hun nek uitgestoken om de vernieuwing van de kermis in te luiden. Dertien exploitanten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Met hen zijn afspraken gemaakt over de inschrijvings- en deelnameprijs voor 2008. Daarnaast is er op initiatief van het kermisteam net als in 2007 wederom één spectaculaire attractie voorverpacht. In 2008 zal de No Limit XXL met zijn 50 meter hoogte ver boven de bomen rondzwieren. Ook is er een nostalgische attractie voorverpacht. Hierdoor zullen de Gooise vrouwen én mannen in 2008 een consult kunnen krijgen bij de waarzegger. Op de foto van links naar rechts: Albert Crans, kermismeester Peter Kitzen, kermisintendant Karel Loeff en wethouder van Cultuur Leo Janssen.

Bron : overgenomen met officiële toestemming Larens Behoud
.

Terug