www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

8 Februari 2008

Grote respons onderzoek kermisbeleving

5 februari 2008 - In december hebben de direct omwonenden van de kermisterreinen in Zeelst, Veldhoven-dorp, Oerle, D’Ekker en Meerveldhoven een enquêteformulier van de gemeente ontvangen. De gemeente wilde weten hoe zij de kermis ervaren. De uitkomst van de enquête wordt meegenomen in het overleg met politie, horeca, brandweer en gemeente waarin gesproken wordt over het nieuwe handhavingsbeleid kermis.

Onderwerp leeft in de omgeving - Het plan was om de resultaten alléén te gebruiken als er voldoende formulieren bij de gemeente zouden terugkomen. En dat is zo! Gebleken is, dat dit onderwerp wel degelijk leeft in de omgeving van de kermissen. Er zijn 737 enquêteformulieren teruggekomen, dat is ongeveer 45%. Voor een schriftelijke enquête is dat een enorme respons.

Verwerking van de resultaten - Een onafhankelijk bureau zal de resultaten verwerken en een aantal aanbevelingen formuleren, die worden besproken in het overleg over het nieuwe handhavingsbeleid kermis. De verwerking kan een paar maanden duren. Wij houden u op de hoogte op deze gemeentepagina.

Bron, overgenomen met officiële toestemming : Gemeente Veldhoven

Terug