www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

24 Februari 2008

Culemborgse zomerkermis dinsdag 24 tot en met zondag 29 juni

Foto Zomerkermis Culemborg 2007

donderdag 21 februari 2008 - CULEMBORG - Ook dit jaar organiseert de Stichting Zomerfeesten uit Culemborg de Zomerkermis van dinsdag 24 t/m zondag 29 juni. De opbrengst wordt besteed aan de financiering van éénmalige projecten, waarvoor Culemborgse verenigingen of instellingen zelf geen voldoende middelen hebben. Zo is in het afgelopen jaar aan twaalf verenigingen een subsidie verleend.

De verenigingen die een verzoek willen indienen dienen schriftelijk een aanvraagformulier aan te vragen bij de secretaris van de stichting, de heer A.H.A. van Haarlem, Pruimeboom 25, 4101 VP Culemborg. Ook is het mogelijk het formulier te downloaden van de site van de stichting: www.kermisculemborg.nl.

De ingevulde aanvraagformulieren met bijlagen dienen uiterlijk 30 april te zijn ingeleverd. De toekenning vindt plaats begin juni; vlak voor de kermis.

Bron : Culemborgse Courant
.

Terug