www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

12 Maart 2008

Heemkunde Hattem zoekt foto's van kermissen van vroeger

HATTEM - Wie heeft er nog foto's uit de tijd dat de Hattemer kermis in de binnenstad werd gehouden? De Vereniging Heemkunde Hattem is naarstig op zoek naar allerhande beeldmateriaal voor een speciaal themanummer over de geschiedenis van de kermis in Hattem. Een werkgroep van de vereniging is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor dit nummer.

Onderzoeksmateriaal is in ruime mate aanwezig. Dat werd al in de jaren negentig verzameld door Heemkundelid Leida Koridon. Maar aan foto's en ander beeldmateriaal is een schrijnend gebrek. Vandaar dat de vereniging een beroep doet op inwoners van Hattem om in de oude foto-albums te duiken en op zoek te gaan naar foto's van attracties, lekkernijen, het opbouwen van de kermis, en foto's die met de kermis te maken hadden - zoals de polderjongens die speciaal voor de kermis terugkwamen, of de veldwachters die de orde moesten handhaven - en ander beeldmateriaal, zoals aanplakbiljetten en advertenties.

In het kermisnummer is van alles te lezen over het ontstaan van de kermis, rond 1462, 1463, een liturgisch ritueel dat met de wijding van de kerk te maken had. Ook de jaarmarkten, ontstaan omdat er bij het kerkelijke feest zoveel mensen op de been waren, komen aan bod. De kermis kreeg steeds meer bijzondere attracties, zoals de 'ronzebons' (een wandelende poppenkast) en allerhande lekkernijen.

In de negentiende eeuw klonk de roep om afschaffing van dit 'liederlijke' feest vanuit kerkelijke groeperingen steeds luider.

Het kermisnummer wordt uitgegeven als regulier kwartaalblad van de vereniging en is ook in de lokale boekhandels te koop.

- Wie beeldmateriaal heeft, kan contact opnemen via 038 4441990 / n.vanderknokke@hetnet.nl en 038 4443314 / janeuteboom@hetnet.nl.

Bron, Overgenomen met officiŽle toestemming : De Stentor
.

Terug