www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

14 Maart 2008

Al negentig jaar Larense kermis

12 mrt.- Negentig jaar legden journalisten de geschiedenis vast van de Larense kermis. De Laarder Courant de BEL is, omdat er weinig ander archiefmateriaal bewaard is gebleven, een unieke bron om te putten uit de historie van de Larense kermis.

Omdat niet alle kranten bewaard zijn gebleven, is de historie van de Larense kermis via de BEL vanaf 1923 tot heden te herleiden. Op de Larense kermis was het iedere avond BAL. Dat valt althans op te maken uit een advertentie uit 1922. In gebouw 'De Luifel' aan de Naarderstraat had J. Willard een enorm bal-orkest gearrangeerd. Hij verwachtte kennelijk drommen mensen, want in de advertentie werd melding gemaakt van een 'fietsenstalling aan de zaal'. Het is zomaar een advertentie uit de Laarder Courant. Maar het laat zien dat ook de advertenties behalve het geven van een tijdsbeeld een interessante bijdrage kunnen leveren aan het geven van een completer beeld van onze eigen dorpshistorie. In 1924 is voor het eerst de Saloncarrousel van Hubert Wolfs op de Larense kermis aanwezig. De stoomcarrousel is voor vele ouderen de ontmoetingsplek geweest de op de kermis. Gelukkig bestaan naast de advertentie in de BEL ook foto's van deze molen, zodat we ons een voorstelling kunnen blijven maken van deze geweldige attractie die de bijdroeg aan de roemruchte geschiedenis van de Larense kermis.Journalisten schreven in DE BEL over het verloop van het evenement. Veelal gaat het over het weer, het soort attracties, en of de kermis rustig was verlopen. Vechtpartijen bleken niet ongebruikelijk, zo toont bestudering van de jaarlijkse verslagen in deze krant. Maar er waren ook andere bijzonderheden te melden. Zo werd in 1934 de kermis een avond gesloten vanwege het overlijden van prins Hendrik. In datzelfde jaar bepaalde het College van B&W dat in de Auto-steilwand vanwege twee eerdere ongelukken alleen nog mocht worden gereden met motoren. Laat de steilwand nu in 2008 weer terugkeren…. Zonder auto weliswaar, maar daardoor niet minder spectaculair om weer te gaan zien! Hoog bezoek In 1948 werd in de BEL melding gemaakt van hoog bezoek. Minister Van den Brink 'kon zijn oude Laarder natuur niet loochenen' en 'verwijlde geruime tijd tussen de feestgangers'. In 1954 moest de politie de menigte in bedwang houden, omdat de cake-walk de mensenstroom niet meer aankon. Het kermisterrein barstte uit zijn voegen door al het publiek. Met de vernieuwde Larense kermis in 2007 was daarvan (nog) geen sprake, maar duidelijk was dat sinds de afgelopen kermis het bezoekersaantal weer in de lift zit. Dat het weer daarin spelbreker kan zijn, moge duidelijk zijn. Warmte en kou, of zoals in 1959 werd gemeld, een 'windhoos en onweer' betekenden een strop voor de kermisexploitanten in het desbetreffende jaar. De BEL documenteerde keer op keer, en de historie herhaalt zich vaak. Dat de Larense kermistraditie een roemruchte is, mag uit bovenstaande opgelichte tipjes van de sluier blijken. Ieder jaar komt er een stukje geschiedenis bij, en het leuke is dat u daar als lezer en inwoner zelf bij betrokken bent. Karel Loeff, Kermisintendant en voorzitter Historische Kring Laren

Bron , overgenomen met officiële toestemming Larens Behoud
.

Terug