www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

14 Maart 2008

Paaskermis wordt verplaatst naar parkeerterrein Zandweerd

Het was oorspronkelijk de bedoeling de traditionele en voor Deventer belangrijke Paaskermis op het nieuwe evenemententerrein te houden. Door de zeer slechte weersomstandigheden is het terrein zo nat en modderig, dat het onmogelijk is hier op dit moment grote en vaak zware kermiszaken neer te zetten.

Burgemeester en wethouders hebben dan ook besloten de kermis in 2008 weer op het parkeerterrein Zandweerd te laten plaatsvinden. De kermisexploitanten kunnen met hun woonwagens wl naar het verharde gedeelte van het evenemententerrein.

Geluidsbegrenzer - De gemeente vindt het voor u en voor de kermisexploitanten bijzonder vervelend, dat zij op zon korte termijn vr de opbouw van de kermis deze beslissing heeft moeten nemen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard doen wij ons uiterste best de eventuele overlast te beperken. Evenals vorig jaar laten wij op diverse kermiszaken een geluidsbegrenzer installeren zodat de geluidsoverlast binnen de perken blijft.

Inloopbijeenkomst - Voor omwonenden die zich persoonlijk willen laten informeren over deze verplaatsing, organiseert de gemeente op woensdag 12 maart van 19 tot 20 uur in de kantine van sporthal Zandweerd een inloopbijeenkomst. Daar zijn medewerkers van de gemeente Deventer aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Bron, overgenomen met officile toestemming Gemeente Deventer
.

Terug