www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

18 Maart 2008

Kermisbeleid zal komende jaren niet veel afwijken van beleid 2007

Op het Raadsplein van 20 maart zal het kermisbeleid 2007 geŽvalueerd worden. De gemeente heeft samen met politie en horeca de zaken besproken en komt tot de conclusie dat alleen op details zaken anders moeten worden aangepakt. Speciale aandacht gaat uit naar de Brugstraat, waar door drukte voor de deur van 't Gat van Nederland, het moeilijk is om in geval van calamiteiten te hulp te schieten. Ook wordt een eindtijd voorgesteld voor geluids(overlast) vanuit de horeca op de laatste dag van de kermis van Edam en Volendam. De voorstellen hadden vorig jaar heel wat voeten in aarde en leidden indirect tot de val van wethouder Jaap Bond. Toch blijkt achteraf dat zowel de gemeente als de horeca en de politie redelijk tevreden zijn over het pakket maatregelen. Die maatregelen zijn nodig om de massa's mensen op hoogtij kermisdagen in veilige banen te leiden.

Goede bijdrage - Na evaluatie is de conclusie dat in de Brugstraat ook de komende jaren geen podia, terrassen of vlonders geplaatst kunnen worden. Ook de Batumburgerstraat in Edam mag (net als in 2007) niet meer worden ingericht als terras. Complimenten zijn er voor de organisatoren van de feesttent op het Slobbeland. "Het levert een goede bijdrage aan de verdere spreiding van mensen."

In uniform - Tijdens de afgelopen kermis zijn door controleurs diverse overtredingen van kermisexploitanten en horecabedrijven geconstateerd. Dit toezicht zal de komende jaren voortduren. Zo werd er op en rond stroomaggregaten afval geplaatst, stond er bij cafť Van den Hogen een podium voor een nooduitgang en blokkeerden tafels en stoelen bij cafť De Oude Brug eveneens een nooduitgang. In tegenstelling tot afgelopen jaar zullen de controleurs in 2008 duidelijk zichtbaar (in uniform) op het kermisterrein aanwezig zijn.

Illegale drankverkoop - In zijn algemeenheid concludeert het evaluatierapport dat de kermissen qua (brand)veiligheid zeer goed zijn verlopen. Op het gebied van alcohol zijn de betrokkenen minder tevreden. Geconstateerd is dat vanuit een snackwagen en een vishandel illegaal blikjes bier zijn verkocht. Ook werd op de Dijk sterke drank gedronken op de terrassen en beunen. Daarbij werd bij het verstrekken van alcohol lang niet altijd gekeken naar de leeftijd. De feesttent komt er in het onderzoek beter van af: daar werden geen illegale praktijken geconstateerd.

Minder house - Het gekozen geluidniveau van 85 dB lijkt volgens het rapport een juiste keuze geweest. De gemeente zegt veel positieve reacties ontvangen te hebben. Deze metingen worden het aankomende jaar niet meer door drie maar door twee personen verricht. Aan kermisexploitanten wordt in het aankomende overleg gevraagd om minder house (lage bastonen) en meer 'gezellige muziek' te draaien. Het idee om voor lage tonen een aparte norm te stellen, is afgewezen. "Te ingewikkeld" is het oordeel.

Later pieken - Door de horeca is verzocht om met name op vrijdag- en zaterdagavond de eindtijden voor live-optredens nader te bezien. De horeca wacht in dat kader dan ook met een besluit of er in 2008 beunen zullen worden geplaatst, een dure en arbeidsintensieve investering, die nu als wisselgeld lijkt te worden ingezet.

Bron : overgenomen met officiŽle toestemming Stadskrant Edam
.

Terug