www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

4 April 2008

Kermisongeval leidt tot nieuw beleid

Foto : Bart Meesters

LAARBEEK - Het kermisongeluk vorig jaar in Beek en Donk waarbij twee jongens gewond raakten, is voor de gemeente aanleiding geweest om het kermisbeleid eens onder handen te nemen.

Dat is al heel erg lang niet gedaan. Vooral voor veiligheid is nu meer aandacht.

In het voorstel dat dinsdagavond door de commissieleden is besproken kiest het college van burgemeester en wethouders niet voor een opstellingskeuring voorafgaand aan de kermis. "Sommigen vinden het een vorm van schijnveiligheid. Ongelukken gebeuren nu eenmaal, hoe vervelend dat ook is", legt wethouder Theodoor Biemans uit.

De kosten van de opstellingskeuring voor alle kermissen in de hele gemeente komen op zo'n tweeduizend tot 2500 euro. Dat blijkt ook uit verschillende offertes die door de gemeente opgevraagd zijn. De Partij van de Arbeid, bij monde van Hans Strijbosch, vond de kosten van de keuring 'wel meevallen'. "Moeten we het dan toch niet gewoon doen?", vraagt hij zich hardop af. Renť de Laat (ABL) oppert een gebruiksvergunning in het leven te roepen voor de kermissen. Zowel wethouder Biemans als commissielid Ria van der Zanden van PNL gaven aan dat het kermisbeleid geen papieren tijger moest worden. Daarnaast zijn de documentatiepapieren die nu door kermisexploitanten getoond moeten worden voldoende volgens de wethouder. "Wij vragen daarnaast ook een bewijs of de exploitant goed verzekerd is, terwijl we dat al niet hoeven te doen. Dat gebeurt namelijk ook al bij de jaarlijkse keuring van de attracties."

Een duidelijke verbetering is een contract met de EHBO-vereniging in plaats van informele afspraken. De aanwezigheid van de EHBO wordt vooral op de Beek en Donkse kermis vastgelegd. "Ik ben bereid om voor een kermisexploitant die in alle vier de kernen zijn attractie heeft, een opleiding voor zijn EHBO-diploma te financieren. Maar dat kan ook een horeca-exploitant zijn. Dat betalen we graag. Maar om de EHBO-vereniging te verplichten om vier dagen in Mariahout te staan, vind ik te ver gaan", aldus de wethouder die zelf ook EHBO-lid is in Lieshout. De commissieleden bleken het met elkaar eens te zijn dat de gemeente zelf de kermissen blijft regelen. Het uitbesteden aan een extern bedrijf blijkt geen optie. In het voorstel komt dan ook als argument naar voren dat de gemeente graag grip houdt op de kermissen.

Bron , overgenomen met officiŽle toestemming : Eindhovens Dagblad
.

Terug