www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

23 Mei 2008

Geen voorjaarskermis Wijlre

De voorjaarskermis in de kern Wijlre van de gemeente Gulpen-Wittem van 17 tot en met 20 mei 2008 kan helaas niet doorgaan.

De reden daarvan is dat het amusementsbedrijf waaraan de kermisvergunning is toegekend op het laatste moment heeft laten weten van de standplaatsen af te zien, omdat er géén interesse is om in Wijlre attracties te plaatsen. De vergunning was afgegeven voor een rupsbaan, draaimolen, luckycrane, lijntrek, schiettent en snoep.

Het feit dat kermisexploitanten niet meer bereid zijn om in kleine kernen een standplaats in te nemen is een landelijke tendens die al op veel plaatsen ertoe heeft geleid dat er helemaal geen kermis meer plaatsvindt. Het college van B&W maakt zich daarover ongerust. Daarom heeft ze een concept-startnotitie “stimulering kermissen Gulpen-Wittem” laten opstellen, die in de raadsvergadering van 22 mei a.s. aan de orde zal komen.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de bezetting van de overige voorjaarskermissen in de gemeente Gulpen-Wittem wel nog redelijk zijn.

Bron overgenomen met officiële toestemming : Gemeente Gulpen-Wittem
.

Terug