www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

25 Mei 2008

Jongerenraad ontevreden over annulering kermis

woensdag 21 mei 2008 - VEENENDAAL - De Veense Jongerenraad is erg ontevreden dat de in juni geplande kermis niet doorgaat en er tevens onzekerheid is over het doorgang vinden van de kermis in het najaar. Beide zaken zijn de jongerenraad een doorn in het oog, zo schrijven zij in een adviesbrief aan het college. De brief werd geschreven naar aanleiding van een artikel in de Veenendaalse Krant van 29 april.

,,In ons advies van 23 september 2004 gaven wij al aan dat de kermis voor ons een evenement van belang is. In die tijd betrof het voornamelijk de discussie of de kermis wel of niet in het centrum teruggeplaatst behoorde te worden", laat de Jongerenraad weten. Het verbaast de Jongerenraad dan ook in onaangename zin dat na minder vier jaar na dato de kermis al geen doorgang vindt. ,,De kermis is een voorziening die in een stad als Veenendaal een terugkerende zekerheid dient te zijn. Het is schadelijk voor ons imago, want wederom komt het beeld naar voren dat er in Veenendaal niks te doen is."

In de Veenendaalse Krant rept de verantwoordelijke organisatie, Bureau de Kermisgids, van een aantal mogelijke oorzaken voor het niet doorgaan van de kermis in juni. Zo wordt aangegeven dat de slechte bereikbaarheid van Brouwerspoort mede aan de grondslag kan liggen aan te lage bezoekersaantallen. Bij de Jongerenraad rijst dan de vraag of deze bereikbaarheid niet verbeterd is sinds de kermis van afgelopen jaar. ,,Tevens vragen wij ons af of er geen mogelijkheden zijn het terrein van de kermis, voor de duur van de acht dagen dat deze er staat, beter bereikbaar te maken."

Veiligheid -,,Vanuit onze achterban bereiken ons signalen dat de overlast van overwegend allochtone jongeren een domper is voor kermisbezoek. Ook uit ons Jongerenonderzoek uit 2006 blijkt dat 4,3 procent van de jongeren aangeeft de kermis te mijden wegens een gevoel van onveiligheid. Wanneer het college deze zaken herkent is het naar de mening van de Jongerenraad zaak hier krachtig in op te treden. Naast verscherpt extra toezicht van politie en BOA's lijkt ook de inzet van mobiele camera's op dit punt de Jongerenraad een verstandig idee. Het gaat hier naar de mening van de Jongerenraad niet alleen om het doorgaan van de kermis, maar om het principe dat men zich in Veenendaal in veiligheid moet kunnen bewegen. Criminele inbreuk hierop, van welke aard ook, dient te worden bestreden."

Ook de locatie werd door Bureau de Kermisgids betwijfeld, al lag daar deels de schuld bij de slechte bereikbaarheid: ,,Vanuit onze achterban komen signalen binnen dat de kermis vooral te klein gevonden wordt, en teveel gericht op de jongere jeugd. Het zou naar onze mening verstandig zijn de kermis te verplaatsen naar het stadspark, en dan eventueel tegelijk met andere evenementen. Het stadspark is groter, overzichtelijker en er is beter toezicht mogelijk, waardoor er waarschijnlijk minder overlast zal zijn. Andere evenementen gericht op jongeren, gehouden in het Stadspark, bleken qua opkomst een succes te zijn. Dit geeft naar onze mening aan dat de ligging van het Stadspark geen nadelige effecten hoeft te hebben op het opkomstpercentage, wanneer daar een interessant aanbod tegenover staat."

Bron overgenomen met officiŽle toestemming : Veenendaalse Krant
.

Terug