www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

4 juni 2008

College wijst deel Obergoncomplex aan als locatie voor jaarlijkse kermis

Het college heeft een deel van het parkeerterrein achter het Obergoncomplex in Winsum aangewezen als locatie van de jaarlijkse kermis, georganiseerd door de Vereniging VolksVermaken Winsum. Dit jaar wordt de kermis gehouden van woensdag 11 tot en met zaterdag 14 juni.

De parkeerplaatsen achter de C1000 en voor de winkels (voorterrein Obergon) blijven beschikbaar voor het winkelend publiek. Daarnaast zal het basketbalveld ( en een deel van het braakliggend terrein aan de Binnensingel) in die week gebruikt worden als parkeerplaats.

Om een zo veilig mogelijke verkeersafwikkeling te realiseren zal tijdens de kermis het verkeer via de Binnensingel en de Crocuslaan geleid worden.

In verband met de opbouw van de kermis op dinsdag 10 juni zal de weekmarkt die dag verplaatst worden naar de oude locatie, aan de Regnerus Preadiniusstraat te Winsum.

Bron : overgenomen met officiŽle toestemming Gemeente Winsum
.

Terug