www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

12 juni 2008

Park Hilaria gaat toch niet langer duren

EINDHOVEN - Park Hilaria mag de tarieven voor de attracties voorlopig niet verhogen. Ook is er geen sprake van een verlenging van de kermisperiode van zes tot tien dagen.

Dat hebben B en W van Eindhoven besloten naar aanleiding van een evaluatie van Park Hilaria dat dit jaar van 1 tot en met 6 augustus wordt gehouden. Het ambtelijk voorstel ging wel uit van hogere tarieven met ingang van dit jaar en verlenging tot een tiendaagse vanaf 2009.

Het college van B en W vindt echter dat het voorstel onvoldoende is onderbouwd. De ritprijzen zouden met maximaal een halve euro moeten worden verhoogd tot 1,50 voor kinderattracties en maximaal drie euro voor volwassenen. Het college vreest dat de kermis zo wel eens te duur kan worden voor gezinnen.

Dat zou haaks staan op de gedachte dat Park Hilaria voor iedereen toegankelijk moet zijn. Voor het college is onvoldoende duidelijk hoe de tariefsverhoging zich verhoudt tot een jaarlijkse compensatie van de inflatie. Ook zouden B en W willen weten waaraan de hogere opbrengsten precies worden besteed, aldus evenementenwethouder MarriŽt Mittendorff.

Volgens het ambtelijk voorstel worden meeropbrengsten van de pachtgelden ingezet voor verhoging van de kwaliteit van de kermis en uitbreiding van de kermis op het terrein van de TU/e.

Als het gaat om kwaliteit dan missen B en W echter de ambitie om bijvoorbeeld energieverbruik en verkeersoverlast terug te dringen. Ambtenaren gaan nu opnieuw aan de slag met het voorstel. De Eindhovense raad had om de evaluatie gevraagd nadat omwonenden protesteerden tegen de voorgenomen verlenging van Hilaria.

Bron, overgenomen met officiŽle toestemming: De Ondernemer
.

Terug