www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

12 juni 2008

Zomerkermis Nijmegen

De Burgemeester van Nijmegen en het College van Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij ingevolge artikel 2.2.2, 5.2.3 en 4.1.1.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen vergunningen hebben verleend voor het houden van het navolgende evenement

14 t/m 22 juni 2008 - Zomerkermis - Waalkade

Afschriften van deze vergunningen/ontheffingen liggen voor eenieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken, na publicatie van deze bekendmaking bij de Burgemeester van Nijmegen danwel het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Bron : Gemeente Nijmegen
.

Terug