www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

4 juli 2008

Toekomst van Park Hilaria onderzocht

Foto : Park Hilaria 2007

Door Peter Scholten - 1 juli 2008 - EINDHOVEN - Moet vermaak voor de Eindhovense bevolking voorop staan of moet de kermis ook op landelijk publiek mikken? Dit is de kernvraag bij een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van Park Hilaria.

Kernvraag is of B en W willen dat een deel van de evenementen ook bijdraagt aan promotie van de stad op (inter)nationaal niveau. Die evenementen moeten dan in hun uitstraling aansluiten bij Eindhovense kernwaarden als design, licht en innovatie.

Park Hilaria heeft zijn concept dit jaar uitgebreid met een varietédorp en circustheater op een groenstrook van de TU/e. De bedoeling is om daarmee ook hoger opgeleiden naar het kermisterrein te trekken.

De extra kosten worden gedekt door hogere pachtopbrengsten. De kermisexploitanten willen meer betalen, omdat de ritprijzen kunnen worden verhoogd. B en W zijn er nu mee akkoord dat de prijzen maximaal vijftig eurocent stijgen, tot 1,50 voor het kindervermaak en drie euro voor de grote attracties.

Een aantal weken geleden keurde het college de voorgestelde verhoging niet goed, omdat het ambtelijk voorstel onvoldoende was onderbouwd. In de aangepaste nota staat dat de prijsverhoging naar verwachting amper effect heeft op de betaalbaarheid van de kermis.

B en W doen wel een 'uitdrukkelijk appèl' op de organiserende Stichting CityDynamiek om er voor te zorgen dat voor de kinderattracties niet de maximumprijs wordt gehanteerd.

Op drukke dagen zal dat 'veelal' toch wel het geval zijn, verwacht directeur Eric Boselie van de stichting. Daarover zijn eerder al afspraken met de exploitanten gemaakt. Boselie gaat nog wel met ze om de tafel zitten om te bekijken of op rustige dagen lagere prijzen kunnen gelden.

Het is volgens Boselie voor het eerst in zeven jaar dat de maximumprijzen op Park Hilaria zijn verhoogd. Formeel mag dat eens in de vijf jaar.

Een besluit over verlenging van Park Hilaria van zes tot tien dagen is uitgesteld tot uiterlijk 1 december. B en W willen alle voors en tegens nog eens goed op een rijtje zetten.

Om de kwaliteit steeds te kunnen verhogen, is volgens CityDynamiek verlenging tot een tiendaagse noodzakelijk.

Een deel van de omwonenden heeft eerder geprotesteerd tegen verlenging van de exploitatieperiode. Ze hebben bezwaar tegen de geluidsoverlast. door René Hermans. dinsdag 01 juli 2008 - HEERLE - In tegenstelling tot vorig jaar is er nu niet één dag, maar vier dagen kermis in Heerle.

Bron : overgenomen met officiële toestemming Eindhovens Dablad
.

Terug