www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

13 juli 2008

Noord-Beveland wil af van kermisplicht

WISSENKERKE - De almanak dicteert sinds eeuwen dat de kermis in Wissenkerke de eerste donderdag voor Pinksteren wordt gehouden.

In Colijnsplaat op de woensdag voorafgaand aan de kermis in Veere (11 juli) en in Kortgene staat sinds de middeleeuwen de voorlaatste dinsdag in augustus op de kalender. Alles goed en wel, vindt het college van b en w van NoordBeveland, maar de organisatie van zulke evenementen behoort vandaag de dag niet meer tot de kerntaken van de gemeente.

Officieel is dat nog wel zo. In de algemene plaatselijke verordening

(APV) van Noord-Beveland staat nog steeds dat de gemeente moet zorgen voor kermissen in Kortgene en Colijnplaat. Wissenkerke is er in het verleden al afgevallen. Tegelijk staat in diezelfde APV dat kermissen in andere dorpen verboden zijn.

De bepalingen in de APV zijn een erfenis uit een ver verleden, toen kermissen nog hoogstnoodzakelijk waren. Veel relaties kwamen tot stand tijdens de jaarlijkse kermis of jaarmarkt, voor gewone mensen ťťn van de weinige gelegenheden om uit te gaan en eens verder te kijken dan het eigen kleine kringetje. De kermis werd immers ook door jongeren uit andere dorpen bezocht.

Die functie is helemaal verloren gegaan, nu een mens zijn stoel niet meer uit hoeft om desnoods in PatagoniŽ een partner op te doen.

Dat de gemeente Noord-Beveland nog altijd veranwoordelijk is voor de jaarlijkse kermis in twee dorpen, is omdat er nooit een aanleiding is geweest het artikel uit de APV te schrappen.

Die aanleiding is er nu wel. Enkele jaren geleden is de kermisexploitatie uitbesteed, maar de exploitanten mopperen, met name in Colijnsplaat, dat de rentabiliteit nogal tegenvalt. Als een exploitant afhaakt, moet, onder de huidge bepalingen, de gemeente weer aan de slag. B en W willen de raad daarom voorstellen het artikel, net als in de meeste gemeenten, uit de APV te schrappen. Bijkomend voordeel is, dat in andere dorpen, waar het tot nu toe verboden was, ook kermis mag worden gehouden. In Kamperland is daar al meerdere keren om verzocht.

De taak van de gemeente blijft dan voortaan beperkt tot de vergunningverlening. Zo'n aanvraag krijgt dan dezelfde toetsing als elk ander evenement.

Bron, overgenomen met officiŽle toestemming : Provinciale Zeeuwse Courant
.

Terug