www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

15 juli 2008

Boerenbuurt tegen kermislocatie

donderdag 10 juli 2008 - LEERSUM - ,,De naam 'Boerenbuurt' zegt het al, geen activiteitenterrein.", aldus Frans Nauta die spreekt namens de omwonenden van de omstreden locatie voor de Leersumse kermis aan de Boerenbuurt in Leersum.

door Monique José Timmermans

Eind april heeft de gemeente een vergunning verleend voor het organiseren van de Leersumse kermis - die traditioneel gelijktijdig met het Bloemencorso eind augustus plaatsvindt - op het terrein aan de Boerenbuurt 11. ,,Toen de omwonenden daarover geïnformeerd werden, gingen de alarmbellen af. Voor de gemeentelijke herindeling is sprake geweest van het structureel toestaan van activiteiten op dit terrein. Na breed verzet van de buurtbewoners is dat voorstel destijds ingetrokken", vertelt Frans Nauta. ,,Wij vrezen dat deze vergunning een aanloop is naar het weer meer toestaan van evenementen in dit stiltegebied met hoge natuurwaarden." Het principiële bezwaar van de omwonenden richt zich met name op de schade aan de natuur, de overlast en schade voor de buurt en strijdigheid met de religieuze overtuiging van veel bewoners ter plaatse. ,,Nadat wij bezwaar hadden geuit tegen de verleende vergunning, heeft de burgemeester het initiatief genomen voor gesprekken met betrokkenen: gemeente, Oranjevereniging (organisator van de kermis), landeigenaar en vertegenwoordigers van kerk en bewoners. Uit deze dialoog is een compromis voortgekomen waarbij de kermis niet aan de Leersumse maar aan de Wijkse kant van het terrein zou worden gehouden. Dit gedeelte ligt ook aan het stiltegebied, maar heeft zover bekend minder kwetsbare flora en fauna. Belangrijk voor ons was de toezegging van de wethouder tijdens de vergadering van de commissie Middelen (d.d. 15 mei) en van de burgemeester dat het om een eenmalige toestemming gaat. Toen tenslotte landeigenaar en Oranjevereniging overeenkwamen dat de kermis niet op zondag open zou gaan, waren wij tevreden en van plan ons bezwaarschrift in te trekken.", aldus Nauta.

Toch bezwaar - En daar is de reden dat de bewoners van de Boerenbuurt massaal naar de Commissie Bezwaarschriften zijn getogen. Naar hun zeggen is er sprake van ,,gemeentelijk gedraai rond de term 'eenmalig' en duidt dit erop dat de gemeente niet van plan is om het bij éénmaal te laten." De groep meent zwaarwegende argumenten te hebben die hun verweer onderbouwen. Zo is een kermis in hun ogen in strijd met het bestemmingsplan en is er sprake van hoge natuurwaarden (ecologische hoofdstructuur): ,,de jongen van steen- en kerkuil zijn in augustus nog niet uitgevlogen." Los van deze argumenten menen de bezwaarmakers bovendien dat Boerenbuurt 11 minder geschikt is als locatie omdat er slechts één toegangsweg het terrein op is. Het terrein aan de Wijkse kant zou beter ontsloten zijn. De bewoners beweren ook dat de kermisexploitant dat stuk grond heeft beoordeeld op geschiktheid voor zijn kermisattracties en niet het terrein waarvoor de vergunning is afgegeven. De pleitbezorger van de gemeente veegt de bezwaren van de omwonenden van tafel. ,,Besluitvorming rond dergelijke vergunningen geeft aan dat er wettelijk vier gronden zijn waarop een vergunning kan worden geweigerd. De door de omwonenden aangedragen argumenten voor bezwaar kunnen geen reden zijn voor weigering van de vergunning. Het gaat om een kleinschalige kermis, met een locale functie, gedurende een beperkt aantal dagen." aldus Mr R.C. Alblas. Een uitspraak van de gemeente om de eenmaligheid te waarborgen is volgens Alblas zonder waarde: ,,de grondeigenaar kan aanvragen wat hij wil." De Oranjevereniging, organisator van de kermis, vindt de hele gang van zaken bijzonder jammer. Voorzitter Den Hertog: ,,Wij hebben de afgelopen 3 à 4 jaar gezocht naar geschikte locaties, nadat de vertrouwde locatie was volgebouwd. Vorig jaar is de kermis al niet doorgegaan omdat er geen geschikte locatie was en nu strand een compromis op eenmaligheid." Nu de zaken er zo voorstaan voelt Den Hertog zich ook niet meer gebonden aan de zondagsluiting die onderdeel was van het compromis. De groep Boerenbuurtbewoners gaat na de zitting niet met een gerust hart naar huis. De uitspraak is over drie weken, terwijl de laatste raadsvergadering voor het zomerreces vanavond is. Formeel kan de bezwaarprocedure worden aangehouden tot na de kermis. De bewoners blijven niet afwachten, zij beraden zich ook op mogelijke andere stappen om de kermis tegen te houden. Vrijdag barst de leukste, groenste en goedkoopste kermis van Nederland weer los, de Piekenkermis op de Maliebaan. Alle attracties een euro en geen piek, dat wel.

Bron : overgenomen met officiële toestemming : Nieuwsblad de Kaap
.

Terug